Yumurta Büyüsü Nedir

Yumurta büyüsü, adından da anlaşıldığı gibi yumurtanın malzeme olarak kullanılması ile oluşturulan bir büyü çeşididir. Yumurta büyüsü, fazlası vakit şahsi olarak evde ortaya getirilen bir büyüdür. İzlenecek her bir ismim alakalıce takip edilerek program yapıldığında netice alınabilecek bir büyüdür. Basit malzemeler desteği ile evde belirli bir rutin bölgeında tılsımlı sözcükler söylenir, heves dilenir ve dilenen her ne ise ona odaklanılır, sağ el ile yumurta kırılır sarı kâğıt üstüne akması sağlanır ve ondan sonra kurumaya bırakılır.

24 saat daha sonra kâğıt gerektiği şekilde kıvrılır ve evden belirli bir uzaklıkde toprak amacıylae gömülür derhal sonra sihrin tesirlerini göstermesi ve isteklanan dileğin gerçek olması amacıyla beklenir. Yumurta büyüsü yapılırken ilgi edilmesi gereken en mühim konu büyü yapılacak bölgeın sakin ve sessiz olmasıdır. Ruhani güçler ile de bildirişime geçileceği amacıyla loş bir bölge ya da yalnızca mum ışığı ile aydınlatılmış bir bölge olması gerekmektedir.

Bireyin istediğine odaklanıp dileğini dilemesi gerekmektedir. Dileğini sesli ya da sükunet içersinde belirli bir sayıda tekrar etmesi gerekmektedir. Büyü eylemini uygularken gerekli tılsımlı sözcükleri de belirli bir sayıda tekrardan etmesi gerekmektedir. Büyü yapan şahısin tarafı kıbleye dönük olmalıdır.

Yumurta Büyüsü Ne amacıyla Yapılır?
Yumurta büyüsü temel olarak dilenen bir şey amacıyla heves büyüsüdür. Günümüzde ise yoğun olarak aşık etmek ya da eşleri, sevgilileri ayırma fakatçlı yapılmaktadır. Yumurta büyüsü doğru şekilde yapıldığında ne niyetle yapılmış olduysa o yönde bir netice alınır. Yumurta büyüsü tesirleri çok kuvvetli olmasından bilhassa platonik aşk yaşam sürdürenlar bu büyü yöntemine başvurmaktadırlar.

Yumurta büyüsü ortaya getirilen şahıs üstünde fizyolojik olarak çok büyük açıklanan gözlenmez. Genellikle aşk büyüsü fakatçlı ortaya getirilen yumurta büyüsü tesirleri büyü yaptıran şahısi düşünmek ve özlemek ile bulgu gösterir. Fakat, üstüne büyü yapılmış olan birey mantıksız hal ve tavırlar içerisine girmez, yaptığı her hareket amacıyla mantıklı sebepleri vardır. Yumurta büyüsü çiftleri ya da eşleri ayırmak amacıyla de çok sayıda şahıs doğrulusunda yapılmaktadır.

Çiftleri ayırmak amacıyla yapıldığında da üstünde büyü olan şahıs mantıklı sebepleri bahane ederek ayrılır ve kendine büyü yaptırmış olan şahsa yakınlık duymaya başlar. Yumurta büyüsü aşk amacıyla yapıldığında büyüyü icra eden şahıs kendisini arada bir büyü yaptığı şahsa göstermelidir. Arada bir kendisini göstererek istek ettiği şahsa kendisini hatırlatır ve büyü de daha tesirli bir durumda meblağ. Yumurta büyüsü diğer heves ve hevesler amacıyla de yapılabilmektedir.

Yumurta Büyüsü Kaç Günde meblağ?
Yumurta büyüsü yapılmış olduktan sonra 24 saat kuruması beklenir, bu proseste evde güvenilir bir yerde muhafaza edilir. Kuruduktan sonra büyü yapılmış olan kâğıt bulgu edilen durumda katlanır ve evden belli bir uzaklıkde toprak amacıylae gömülür. Bu proses içersinde çok sık olmayacak şekilde üstüne büyü icra ettiğinız şahsa kendinizi göstermelisiniz. Yaklaşık olarak iki hafta içersinde büyü tam tesirlerini gösterecektir.

Bazı özel haller sahibi olan ya da yapılma ismimında oluşturulan ismimlara gore değişkenlik gösterebilen tutma dönemleri da vardır. Evde şahıssel olarak oluşturulan bir büyü olmasından izlenecek doğru yollar eksik yapıldığında büyü tutmayabilir de. Zira en güvenilir olanı bir medyum ile ortak çalışma içersinde yumurta büyüsünü gerçekleştirme en kısaca olacaktır.

Medyumlar, yumurta büyüsü gerçekleştirme isteyen şahsa bir anlamda rehberlik edebilirler. Doğru ve ideal eylemler sırayla yapıldığında ve niyet edilen isteğe odaklanarak yapılacak olan yumurta büyüsünün tutma olasılülüğü oldukca yüksektir.

Genellikle platonik aşk yaşam sürdüren şahıslerin başvurduğu yumurta büyüsü süratli tesir göstermesi nedeniyle de çok sayıda şahıs doğrulusunda tercih edilmektedir. Hem de kullanılacak malzemelerin kolay ulaşılabilir ve ideal maliyetli materyaller olması da çok sayıda birey doğrulusunda tercih edilen bir büyü çeşidi olmasının mühim sebeplerindendir. Platonik aşk yaşam sürdüren şahıslerin sabırsız tavırları da göz önünde bulundurulduğunda istek etmiş bulunduğu şahsa bu kadar süratli kavuşmak yumurta büyüsü ile oldukca olası görünmekte. Yumurta büyüsü yaptıran çok sayıda şahıs pozitif neticelar aldıklarını belirtmişlerdir.

Kimler Yumurta Büyüsü Yapabilir?
Yumurta büyüsü, diğeri büyülerin aksine daha çok ev ya da sakin bir bölgeda şahıssel olarak yapılabilen bir büyü çeşididir. Uygulaması ve izlenecek yolları diğeri büyüler kadar ayrıntılı ve zor olan değildir. Yine de yumurta büyüsü ortaya getirecek şahıslar birtakım konularda alakalı olmalıdırlar.

Genellikle ne amacıyla yumurta büyüsü gerçekleştirme istediği konuu ile alakalı doğru ve net bir şekilde ne istediğini ya da dilediğini söyleyerek heveste bulunmalıdır. Tercihen konsantrasyon ve yapılacak büyüde rastgele bir dış faktör tesirlerinde kalınmaması amacıyla loş bir bölgeda, bilhassa mum ışığı ile aydınlatılmış bir bölgeda, tamamiyle sessiz ve sakin bir şekilde uygulanmalıdır. Yumurta büyüsünü yapacak ferdin tarafı kıbleye dönük olmalıdır.

En mühim konulardan biri de büyü programsında yapılacak işlemler amacıyla birey sağ elini kullanmalıdır, sol eli ise kalbinin üstünde olmalıdır. Doğru bir şekilde gerekli ismimlar sırayla takip edilip uygulandığında yumurta büyüsü isteğe yönelik bir netice verecektir.

Fert bilhassa merhametli bir durumda dileğini dile getirmelidir. Sırası ile ve belli adetlerde tılsımlı sözcükler söylenerek gerekli programlar yapılabilmektedir. Bireysel olarak uygulanabiliyor olsa da yumurta büyüsü yapmadan evvelce de bir medyuma danışmak doğru bir karar olacaktır. medyum şahıs şahıssel olarak gerçekleştireceğiniz yumurta büyüsü ile alakalı yapılacakları ve söylenecek tılsımlı sözleri doğru bir şekilde öğrenmek konuu ile alakalı iyi bir dargın olabilir.

Yumurta Büyüsünün tesirleri
Yumurta büyüsü emareleri, yapılmış fakatçlarına gore değişik açıklanan gösterebilmektedir. Yumurta büyüsü vakitgelen olarak aşk amacıyla ya da çiftleri ayırmak amacıyla yapıldığı tanınan bir büyüdür. Kişilerin evde şahıssel olarak uygulayabilecekleri bir büyü olması nedeniyle de çok sayıda şahıs doğrulusunda uygulanmaktadır.

Yumurta büyüsü yalnızca aşk amacıyla değil istenilen ya da heveste bulunulan rastgele bir mevzuda da yapılabilir. Aşk ya da ayırmak fakatçlı ortaya getirilen yumurta büyülerinde ise üstüne büyü yapılmış olan şahıs de birtakım emareler gözlemlemek olasıdür. Büyü yapmış olduran şahısi vakitkli düşünmek, uyku düzensizlikleri, büyü yapmış olduran şahısi vakitkli rüyasında görmek ve özlemek benzer şekilde açıklanan başlıca gözlemlenenleridir.

Ayırmak amacıyla ortaya getirilen yumurta büyüsünün tesirleri ise çiftler arasında kavga ve cinsel olarak soğuma ile ayırmaya yönelik girişimin neticeleri olabilmektedir. Üzerine büyü oluşturulan şahıs büyü tesirleri altında bulunduğunu anlamayabilir. Mantık dışı hal ve hareketlerde bulunmazlar. Fakat, büyü tesirleri ile iradesi haricinde büyü yaptıran şahsa yoğun bir bağlılık duyar. Ortalama iki hafta bölgeında tesirlerini gösteren yumurta büyüsü emareleri büyü yapılmış olduktan derhal sonra başlayabilir. Büyü icra eden şahısin yürekten istek dilemesi ve tam merkezli bir durumda yumurta büyüsünü yapması beklediği neticeleri kısa vakitde alması tarafından mühimdir.

Yumurta Büyüsü amacıyla gerekli Malzemeler ve Yapılışı
Yumurta büyüsü gerçekleştirme amacıyla gerekli malzemeler, bir adet yumurta, sarı renkli bir kâğıt, tercihen mum ışığında sessiz bir bölge. Bu gereklilikler sağlandığında büyüyü ortaya getirecek olan şahıs dileğini yürekten istemelidir. Ruhani varlıkların da kabiliyetlerinden faydalanabilmek adına 17 kez tılsımlı sözcükleri tekrardan etmelidir. Bu işlemleri yapar iken tarafı kıbleye dönük olmalıdır. Ardından bulgu edilen dileğini tılsımlı sözcükler ile sesli bir şekilde söylemelidir ve sağ eli ile sarı kâğıt üstüne yumurtayı kırmalı ve üstüne akıtmalıdır.

Bu esnada sol el de kalp üstünde olmalıdır. Kırılan yumurta sağ el işaret parmağı ile karıştırmalı ve dileği tekrar etmeye devam etmelidir. Hemen sonra kâğıt yatak odasında bir yerde kurutulmalı ve ardından yedi gün saklanmalı. Yedi gün nihayetinde evden belli bir uzaklık uzaklıkde toprak altına gömülmeli. Ortalama iki hafta neticesinde oluşturulan yumurta büyüsü netice verecektir. Meydana getirilen büyü bir şahıs üstüne ise kısa vakitde emarelerini gösterecektir. Yumurta büyüsü yapılmadan evvelce ilgi edilmesi gereksinim duyulan en mühim konular başlamadan evvelce Abdestli olunması ve tamamiyle temiz bir niyetle dileğin istenmesi. Kötü fakatçlar amacıyla ortaya getirilen yumurta büyüleri beklenmeyen neticelere sebep olabilir.

medyum ile Yumurta Büyüsü yapmış oldurmanın Avantajları
Yumurta büyüsü, rahat malzemeler ile şarj edilebiliyor olması nedeni ile çok sayıda birey tarafınca evde şahıssel olarak yapılmaktadır. Fakat, her büyüde bulunduğu benzer şekilde yumurta büyüsünde de bir medyum ile ortak çalışma yürüterek sihrin yapılması daha doğru olacaktır. Yumurta büyüsünde de cinler alemi ile tesirleşim söz konuu olmasından güvenilir ve merhametli olan bir medyum ile büyü yapma eylemini gerçekleştirme daha sonra musallat gibi tehlikeli hallerden şahısi korur. Yumurta büyüsünde de cinler ile bildirişim kurulmaktadır ve medyumlar doğuştan gelen yetenekleri sayesinde cinler alemi ile güvenilir bir bildirişim sağlayabilmektedir. Bu tesirleşimden yararlanarak yapılacak yumurta büyüsünün tutması tarafında de kuvvetli bir tesir amacıyla doğru ismimlar atılacaktır. Medyum ile oluşturulan yumurta büyüsünde musallat olunması ya da büyünün tutmaması benzer şekilde aksi haller ile karşılaşılmaz.

Medyumlar hüddam ilminden faydalanarak bu şekil büyülerde şahıslara rehberlik etmektedirler. Aksi hallerde musallat olunması gibi kötü neticeler yaşamış ok sayıda şahıs de vardır. Medyumlar büyü yapımı ardından da üstüne büyü oluşturulan şahısi de büyüyü yapmış olduran şahısi de musallat olunmasından koruyacak gerekli okumaları da gerçekleştireceği amacıyla daha güvenilir bir tercih olacaktır. Medyumlar ile yumurta büyüsünden kısa vakit bölgeında netice alabilmek çok sayıda şahıs tarafınca deneyimlenmiştir. Beklediği neticeleri alan çok sayıda birey pozitif yorumlar gerçekleştirmetadırlar.