Medyum terimleri

Hepinizin medyumlara gittiğinde medyumların ağzından duyduğunuz ancak çoğunuzun anlamını bilmediği bir çok sözcük vardır. Bu sözcüklerin anlamlarını sizin anlayabileceğiniz dilden anlatmak ve sizi aydınlatmak isterim. Minimumından karşı doğrultu sizlere bu sözcükleri söylemiş olduğin de sözcüklerin anlamlarını bilmeniz sizin lehine bir hal olacaktır.

Kahin : İki dünya arasında informasyon alışverişi yapabilen, doğrusu ruhlarla tesirleşim kurabilen kişi manasına gelir. Bugünkü aleminde medyumlar büyü yapan ve büyü bozan şahıslar olarakta bilinmektedirler.

Büyü : İnsanlara talepleri dışından bir şeyler yapmış oldurmak adına ruhani varlıklar aracılığı ile ortaya getirilen prosedürlerin genel adıdır.

Dinsel merasim : Din, tapınma, büyü şeklinde şeylerde oluşturulan geleneksel merasimlerin tümüne verdiği isimdir. Kısacası prosedürin yapılış şekline ritüel denir.

Bakım : Kişilerin adı, anne adı, doğum süreyi ve fotoğrafı üstünden ruhani varlıklar yardımı ile ortaya getirilen ve bu sayede kişiin üstünde büyü olup olmadığını ya da prosedür yapılıp yapılamayacağını gördüğümüz prosedürdir.

İşlem Tahtası : Bireye büyü yapılıp yapılamayacağının belli bulunduğu ritüelin genel adıdır. Bazı şahıslar doğuştan koruma ile doğarlar ve bu şahıslara büyü uygulanamaz. İşlem tahtası denetimi bunun amacıyla lüzumludir.

Koruma : Bazı insanların büyü, nazar, şanssızlık gibi hallere karşı tedbir olarak yapmış oldurdıkları dini ritüellerdir.

Malzeme : Büyü yapımında kullanılacak olan materyallerin tümüne verdiği isimdir. Bunu medyumların ağzından çok duyarsınız.

İşlemin Tutmaması : ortaya getirilen prosedürin kullanıcı ya da bilici kaynaklı olarak tamamlanamaması haludur.

İşlem Süresi : ortaya getirilen prosedürin tesirsini göstermesi ve sonlanması arasında geride bıraktığımız vakte verdiği isimdir. Burada verdiği süreler en az ve maksimum olarak belirtilir. Örn; Bağlama büyüsü 14 ila 25 gün arasında tesir gösterir.

Bez Bebek : Voodoo Büyüsü yapımında sarfedilen ve prosedür de kişiin ruhu amacıylae sokularak prosedür yapılması sağlanan materyaldir.

Papaz : Hristiyanlıkta hem ortodox bununla birlikte katolik mezhebinde dini görevlilere verdiği isimdir.

Süryani : Hristiyanlığı İlk olarak gören topluluğa verdiği isimdir. Kullanmış oldukları dil Hz İsa’nın da konuştuğu Aramicedir.

Yahudi : Musevi dinini benimsemiş kişi manasına gelmektedir.

Tevrat : Yahudilerin mukaddes Kitaplarından bir tanesidir.

Rukye : İslami lüteratür de yakarma ile tedavi manasına gelen sözcük.

Yıldızname : kişiin isim, doğum tarihi ve karakteristik özelliklerinden yola çıkarak hayat yolculuğu ile alakalı yorum yapma yöntemidir.

Vefk : tesirli dualarla oluşturulan ve şifalı bulunduğuna inanılan belirli ayetlerin ve isimlerin belirli oranda yazılarak yada okunarak işlenmesine verdiği isimdir.

Havvas : bu ilim allah (c.C.) doğrultuınca yaratılan varlıkların bir hikmeti olmasından yola çıkarak, bu çeşitleri araştırmak, üstünde tespit edilen tanrısal sırları keşfetmek amacıyla lüzumlu çalışmaların genel adıdır. İslami bir ilimdir.

Kabala : Yahudi mistik ilimidir. Bu ilimin hedefi insan hayat deliğinin şifresine ulaşmaktır.

Fal : Arapça’da fâl (fe’l) “uğur ve uğurlu şeyleri gösteren simge” manasına gelir. Batı uygarlıkların da ise fal gelecekten haber verme manasında kullanılmaktadır.

Muska : Üçgen biçiminde dürülüp bir beze eklenilen ve giysisine takanı, üstünde taşıyanı ya da haiz olanı zararlı tesirlerden koruyup, iyilik getirdiğine ya da hastalıktan vb. Kurtardığına inanılan, içersinde dinsel ve büyüsel bir gücün gizli bulunduğu sanılan, Arap y azısıyla yazılı tespit edilen kâğıt.

Ebced : Arap abecesinde, her harfi bir rakamı karşılayan anlamsız sekiz sözcüğün ortaya getirdiği bir hesaplama dizgesi; bu dizgede, baştaki elif harfinden başlanarak Arap abecesindeki her harfe, aniden ona kadar birer birer, ondan yüze kadar onar onar, yüzden bine kadar da yüzer yüzer çoğaltmak yolu ile bir değer verilmiştir; önceden cebirde nicelikleri göstermekte kullanılırdı.

Gematria : Kabbala’yı temel alarak sözcükler ve rakamlar üstüne ortaya getirilen kabalistik çalışmalarla alakalı bir uzmanlık alanıdır. Gematria’da, ebced hesabında bulunduğu benzer biçimde, alfabenin (İbrani alfabesinin) her harfine nümerik bir değer verilir.