Medyum Nedir Medyum Önerileri

Medyumluk vakitı
Taş çağının başlarından itibaren insanlar bir arayış içerisindeydiler. Bu arayış zor hayat şartları içersinde çok yer kaplayamasa dahi civar kurulduktan ve birazcık daha rahatladıktan sonra baş kurcalamaya şiddetle devam etti. Bu arayış varoluşsal bir arayıştı. Biz niye bu dünyaya geldik? Bu dünya bir tek görmüş bulunduğumüz şeylerden mi ibaret? Bu soruların cevapını Şamanizm inanışı ile verdiler ve her kabilenin ruhlarla mesajşime geride bıraktığımız bir şamanı yada rahibi oldu.

Tarih vakitsince değişik uygarlıkların değişik ruhlarla mesajşime geçtiği yada geçtiğine inandığını biliyoruz. Seneler ardından semavi dinlerin etkisiyle bu inanışlar batıl olarak görülmeye başlandı ve ruhlarla etkileşim kuranlar hor görülmeye başlandı. Kimi toplumlarla hükümdar doğrulusunda kimi toplumlarda ise değişik olan ve bilinmeyen duyulan korku bundan dolayı medyumlar bu işi saklı saklı saklı oluşturmaya ya da hiç yapmamaya başladılar.

Medyumların Tarihte Yaşadığı Zorluklar
En katı dini kurallara haiz ülkelerde dahi medyumlar saklı saklı bir şekilde etkinlik göstermeye devam etmiştir. Katolik mezhebinin en bağlı savunucusu olan İspanya, yeni dünya kolonileri yardımıyla yada yüzünden yerli Amerikalıların inançları ile harmanlanmış mistik bir inanç cinsini meydana çıkarmıştır bunun aynısını Jamaika adasının eski sahibi İngiltere’nin adalılara empoze ettiği Hristiyan inanç ile o adanın yerlilerinin dininin karışımı olan vudu inancını benimseyen, ruhlarla konuşan ancak İsa’ya inanan insanların meydana çıkmasıdır.

Seküler dünya düzeni ile her insanın inancını ya da inançsızlığını özgürce hayatası neticesi medyumluk bundan sonra daha rahat rahat yapılabilen bir meslek olmuştur. Normal olarak dolandırıcılar ve bunlara karşı yapmış oldurımlar sahip olunantur ancak bugün bir insan çok zorluk çekmeden bir kahin bulabilmekte ve mesajşim kurabilmektedir.

Medyum nedir? Medyumun en kabul edilen tarifı ruhlar ve insanlar içersinde etkileşim elde eden kimsedir. Bilici önerileri ne işimize faydalar? Bilici arar iken daha doğru kaynaklardan aramamızı sağlayacakları amacıyla medyum önerileri lüzumludir. Medyum ruhlar alemi ile insan alemi içersinde köprü kurarak kimi suallere cevap arar kimi problemları çözmeye çalışır. Medyum ne yapar sorusunun cevapı ise karışıktır. Kimi medyumlar profesyonel bir durumda ekipmanlı ve programlı olarak ruhlarla etkileşime geçerken kimi medyum ise naturel becerileri yardımıyla ekipmana gereksinim duymadan ruhlarla etkileşime geçebilmektedir.

Medyum Ne Yapar?
Medyumlar kendilerine maneviyatın hekimleri demektedir. Çıplak gözle göremediğimiz değişik bir alem olan ruh alemi ile etkileşim kurma yeteneğine ve bilgisine sahiptirler. Maneviyattan kaynaklı problemlarımıza yardımcı olmaya çabalarlar. Nefes kuvveti denilen ve doğuştan gelen bir beceri sahibi olmaları halinde medyumlar deva verebilmektedirler. Medyumlar ruhlarla konuşarak geçmişte yaşanmış olan olayleri görerek sorularımıza cevap verebilirler.

Bununla birlikte geleceği görebilirler ve birtakım kaybolmuş eşyaları da bulabilirler. Geleceği görmekten kastedilen nasıl sonuçlanacağını yalnız allah bilebilir bundan dolayı cinler aracılığı ile istikbal ile ilgili birtakım şeyleri yalnızca öğrenebilirler. Dünyaya geldiğumuz saatte yıldız dizilimine dayanarak yaşayacağımız hayat ile ilgili yorumlar yapabilirler ve birtakım zihinlerin amacıylae girerek kanaatleri öğrenebilirler.

Medyumlar iyi mi Bu Eylemleri Gerçekleştirir
Medyumlar doğuştan gelen becerileri ve eğitimleri yardımıyla bu konularda insanlara yardımcı olabilirler. Medyumlar ek olarak yapılmış olan büyüleri belirleme ederek bunları bozabilirler ve birtakım hallerde genel olarak aşk ve para mevzusunda problem hayat sürdüren insanlara büyü ve ruhlar yolu ile yardımcı olabilirler. Üstünde belirleme edilen negatif enerjiyi kaldırmak ve kısmet açmak şeklinde büyüleri medyumlar yapabilirler.

Kahin iyi mi Bulunur
medyum bulmak çağımızda fazlaca kolaydır. İnternet aracılığı ile yada eş dost aracılığı ile çok rahat bir şekilde medyum bulunabilir. Burada temel problem itimat edilir bir bilici bulmaktır. Bu konuta belli kritikler vardır. Öncelik ile medyumun belli becerilere sahip olması şarttır. Bu beceriler çocukluktan itibaren medyumlarda sahip olunan olmalıdır. Medyumun haiz olması gereksinim duyulan beceriler kuvvetli bir görüş ve sezgi yeteneğidir. Buna iç histe denebilir ve medyumun eğitim almadan da sahip olması gereken özel bir beceritir.

Bazen kimi olayler medyuma açık bir şekilde görülebilir ve bu yeteneğin adı duru görüdür. Duru görü beş duyuyu kullanmadan birtakım şeylerin farkına varabilmek tabiri caizse hissetmektir. Medyumların telepati becerii ilerlemiş ve telepati kurma yeteneğine ileri civarda olması gerekmektedir. İnsan zihnine girip bağlantıyı sağlayamadan medyum olunmaz.

Medyumlar mevzusunda Nelere Dikkat Edilmeli?
Medyumu bilici icra eden şey onun tabiat dışı ve bize korkunç ve bilinmeyen olarak gelen birtakım güçlerle bağ kurabilmesi ve onları isteğimiz tarafında kullanabilmesidir. Burada en mühim konu ürkü yapmadan ve korkmadan bağlantı kurulmasıdır. Bu ruhlar ve özel güçler medyumun kim bulunduğunu bilir ve ona biat eder tabiri caizse zorluk çıkarmadan hizmet ederler. Medyumlar konusu ile ilgili ilgi edilmesi gerekilen bir konu daha var ve o da bu şartlara uyan medyumun mesleğini ruhsatlı ve garantili bir durumda kendi ofisinden yada devlet onaylı bir şekilde yapmasıdır. Dolandırıcılara ilgi etmekte fayda var.

Medyumlar nasıl becerilere haizdir
Medyumlar ilk olarak dünya gözlerini açmış ve özel ruhlar alemine gidebilme yenekeğini geliştirmiş şahıslardir. Medyum olmak öyle basitçe gerçekleşen bir olay değildir. Medyumlar ya doğuşlarında gerçekleşen bir olay ya da kanlarından gelen bir güç yardımıyla doğuştan becerilere haizdirler. Burada mühim konu bilici olacak ferdin bu konuta bilgi sahibi ve merhametli şahıslar doğrulusunda eğitilmesinin lüzumluliğidir.

Başka bir problem ise medyumluk mesleği bahsedilmiş bulunduğu kadar rahat değildir. Bir çok insan medyuma bir tek eğlence ancakçlı giderler. Bilici olamayan ama halk tabiri ile ağzı iyi söz meydana getiren insanoğlu da bunu bildikleri amacıyla feyk medyumluk yaparak para kazanmaya başlamışlardır.

Dolandırıcı Medyumlar ve Gerçek Medyumları Ayırt Etmek
Burada problem hakikaten bilici olan şahısların bu durumda küçücük düşürülmüş hissederek mesleği bırakmaları ya da para karşılığı değil de yalnızca yakın etrafına medyumluk yaparak yardımcı olmayı kabul etmeleridir. Dolayısıyla internetten medyum arar iken karşılaşacağımız bireylerin ezici fazlalığı bu işi para amacıyla yapan sahte medyumlardır. Gerçekten bilici bulmak amacıyla iyi bir tetkik yapılması şarttır.

Kahin Ne Yapmamalıdır?
Medyumluk bir tek kahvede gördüğü sembolleri yorumlamak değildir ve buna ek olarak kimi medyum randevu ile seansa gelen insanoğluın toplumsal medyasını araştırarak ile ilgili bulgular edinerek sanki özel bir güç tarafınca bunları öğrenmişçesine karşısındakini ürküten ve etkileyen bulgular sunmaktadırlar. Bu insanoğlu aslen medyuma gitmediklerinin bilincinde değildirler ama sosyal ortamda o etkilendikleri şahsı överek anlatarak onun daha çok “satın alan” çekmesine sebep olurlar. Bu teknik çok eski ve etkili bir teknik olup medyuma gidecek insanlara tavsiyem randevu almadan alırlarsa da anonim bir adla alarak gitmeleridir.

Medyumların teknikleri
Medyumlar bir çok değişik tekniğe haizdir. Bu teknikler arasında biri kağıda yazılan eski dillerdeki yazılar ile ruhlara ileti göndermektir. Kağıda Arapça yazılan yazıları kullanarak meydana getirilen bir ekip ritüeller neticesi ruhlarla bildirişime geride bıraktığımız medyum ruha taleplerini iletir. Ruh talebini kabul etmek karşılığında ne istediğini söyledikten sonra anlaşmayı gerçekleştirir ve medyuma gelen kişiye neticesi açıklar. Bazı hallerde ileri seviye medyumlar o bölgeye gelen birey ile ruhu mevzuşturacak kadar kuvvetli ve becerili olmasından bunu gerçekleştirir ancak bu ciddi tehlikeler ihtiva eder zira bu evren ile onların alemi içersinde geçişte bulunmak sıradan bir prosedür değildir. Bir diğer bilici tekniği ise belli kokular koklayarak trans durumuna girerek fiziksel bedenini dünyamızda bırakarak ruhlar alemine geçiş yapmaktır.

Kahin Olmayanlara nazaran kahin Faaliyetleri
Burada gerçekleşenleri müşteri göremez, bilici bayılmış şeklinde gaslıkür ve ruhlarla diyaloğa girer. Diyalog neticesi meydana çıkan neticesi aynı şekilde müşteriye iletir. Tüm bunların dışında medyumların bu becerileri elde etmesi amacıyla ciddi bir eğitim alması gerekir. Bir tek beceri ile kahin olunmaz ve çarpılma riski barındırır. Kahin olmayanlar amacıyla bu eylemler gözle görülemez.

Medyuma Gitmeli Misin
Bizim ana mevzumuz ise namacıyla medyuma gidileceğidir. Eski çağlarda insanoğlu hastalandığı vakit, aşka düştüğü vakit, mutsuz bulunduğu vakit ruhlarla konuşan şamandan yardım yalvarmak amacıyla çadırına giderlerdi. Günümüzde ise hastalanılmış bulunduğumız vakit gidebileceğimiz bir tabip var, aşık bulunduğumuz vakit aşık bulunduğumuz kişinin bizi tercih etmemesi halinde ise onu büyü yaptırarak bizlere aşık etmemiz hem etik değil hem de ilim sahibi bir medyum bunun kötü neticeları olacağını söyleyecektir.

Geleceği görmek mevzusunda ise bahsetmiş bulunduğumuz benzer biçimde medyumlar yalnız birtakım şeyleri ön görü ederler ve geleceği yalnızca tanrı bilebilir. Birgrup işaretleri doğru yorumlayarak orantılı belirlemeler yapabildikleri ise doğrudur. Medyuma gitmenin namacıylai değişen teknolojinin erişemediği ve gerçekte ciddiye haiz bir şeyi öğrenmek ise gitmende bir sakınca yok. Burada mühim olan şey bir insana kötülük yapmış oldurmak amacıyla medyuma gitmenin hatalı bulunduğudur.

Medyumdan fenalık Ummuyorum yalnız Merak Ediyorum
Medyuma gitmek amacıyla karar vermiş şahıslar devletten ruhsat almış ve itimat edilirliğini kanıtlamış medyumlara gitmeleri ve onlara şahsi bulgularini vermemeleridir. Bunun yanısıra gidilen medyumdan bir kişiye fenalık yapmasını istemeniz doğru olmayacaktır. İşinin ehli olan ve deneyimli medyumlar aslına bakarsan bu öneriyi kabul etmeyecektir. Medyumluk elit bir meslektir ve bir grup sahte medyumlarla kaliteli medyumların prestiji lekelenmemelidir.

Medyuma birtakım şeyleri öğrenmek amacıyla gidilebilir, kimi gizemleri meydana çıkarmak amacıyla gidilebilir ama katiyen ve katiyen birisine fenalık yaptırmak hedefiyle gidilmemelidir. Medyumluk aslına bakarsak toplumda gördüğümüz kabul edilmiş mesleklerden polisler iyi mi bizi koruyorsa, hekimler iyi mi bizi iyileştiriyorsa aynı şekilde belli prensipleri olan bir meslektir ve onlar gibi birtakım kriterleri vardır. Bir kahin haiz bulunduğu becerileri topluluğun iyiliği amacıyla kullanma borcu ile hayataktadır. Bunun bilincinde bir durumda doğru kıstkatiyenra ideal bir bilici bulunup gidilmesi zarar değil fayda sağlayacaktır.

Medyumlar ve Medyumluk ile ilgili Yazımızda medyum nedir sorusunun cevapını arar iken bulduğumuz neticeler gerçekte biraz inanç ile ilgili. Medyumun gerçekleştireceği şeye şayet inanmıyorsanız kahin sizi inandıramayabilir. Medyumlar neler yapar konusu ile ilgili ise genel anlamda cevap ruhlarla bildirişime girerek bize yardımcı olmayı deneyim etmek idi. Bunlara ek olarak size kahin önerileri vererek bir isim vermeden nasıl bilici bulabileceğinizi ve ne tarz medyumların güvenilir bulunduğunu bildirime yönelik bir yazıydı. Medyumluk mesleğinin antik vakitdan kalan gizemini korumakta ve her vakit cezbedici bir yanı bulunmaktadır. Medyum önerileri aslen medyuma gidilmesinin birtakım hallerde lüzumlu olma ihtimalini öne sermektedir. Bunun neticesinde medyuma kötü niyetler haricinde gidilmesinde bir sakınca olmayacağını vurgulamakta fayda var.