Gül Yaprağı Aşk Büyüsü Nedir

Gül yaprağı aşk büyüsü , Aşk büyülerinin aniden çok çeşidi bulunur. Bu çeşitlerden en tanınanlerden birisi de gül yaprağı aşk büyüsüdür. Gül yaprağı aşk büyüsü de gülün rengine nazaran çeşitlenebilir. Bu büyü halk dilinde gül büyüsü olarak bilinir. Gül yaprağı aşk büyüsü çağlar vakitsince sevgililerin, evlilerin ve platonik aşıkların dertlerine derman olmuştur. Genellikle bu büyü yapılmış olduktan sonra büyü oluşturulan ferdin büyü yaptırana bozulması çok zor bir bağ ile sıkı sıkıya bağlanması nedeniyle sık sık tercih edilen bir büyüdür. Ek olarak aşk büyülerinin içersinde süratli tesir etmesi, tesirsinin kuvvetli olmasıyla da malum gül yaprağı aşk büyüsü temaslerini sayısız bir bağ ve sevinç içersinde yaşam sürdürmek isteyen şahıslerin araştırmalarına sık sık husus olmuştur.

Gül Yaprağı Aşk Büyüsü Hangi Nedenlerle yapmış oldurılır?
Gül yaprağı aşk büyüsünü yapmış oldurmanın aniden çok nedeni vardır. Çünkü bu büyü pozitif yönde neticelar vermesiyle bilinir. Bu pozitif neticelar büyü yaptıran ve büyü ortaya getirilen şahıslerin mutluluğuna katkı sağladığı amacıyla fazlası şahıs gül yaprağı aşk büyüsü yapmış oldurmayı ister. Gül yaprağı aşk büyüsünün en vakitgelen yapmış oldurılma sebepleri şöyledir:

Birbirini seven şahıslerin temaslerini güçlendirmek, aralarındaki sevgi ve muhabbeti kuvvetlendirip, daim kılmak hedefiyle gül yaprağı aşk büyüsü yapılır.
Birbirini seven ve bir temasta olan insanoğluın kavga etmelerini önlemek amacıyla yapılır.
Büyü yapmış olduran şahısin temas yaşadığı partnerinin yani büyü ortaya getirilen ferdin saslınden çıkmasını istememesi nedeniyle gül yaprağı aşk büyüsü yapılır.
Evli, nişanlı ya da sevgili çiftlerin çsafha ve aile baskısıyla aralarına soğukluk girmesini engellemek hedefiyle yapılır.
Gül Yaprağı Aşk Büyüsü iyi mi Yapılır?

Gül yaprağı aşk büyüsü nedir? Neticeları nedir? Gül yaprağı aşk büyüsünü yapmanın farklı yolları vardır. Bu farklı yollar bilhassa gülün rengine ve şahısin niyetine gore belirlenir. Hangi büyünün yapılması icap ettiğini sadece gerçek bir medyum bilebilir. Klasik gül yaprağı aşk büyüsü yapımında uyulması lüzumsinim duyulan birtakım püf noktalar bulunur. Bu püf noktala uymak mühimdir. Çünkü fakat püf noktalara uyulursa büyü tutacak ve dilenen tesiryi verecektir. Bu amaçla büyüyü yapması amacıyla gerçek ve tecrübeli bir medyumla anlaşılması lazım olur. Gül yaprağı aşk büyüsünün yapılışını maddeler durumunda tanımlamak lazım olurse:

İlk olarak bir adet gül bulunmalıdır (gülün renginin kırmızı olması büyünün tesirsini arttıracaktır)
Gülün bulunmasından sonra, gülün yedi adet yaprağının zarar vermeden koparılması lazım olur. Bu yaprakların zarar verilmeden koparılmaması çok mühimdir. Çünkü yaprakların yırtılması durumunda büyü tutmama ihtimaliyle karşı karşıya kalır.
Zarar verilmeden koparılan 7 adet gül yaprağı alınarak temiz bir kâseye hususlur.
Temiz bir cezvede bir su bardağı süt kaynatılır
Süt kaynatıldıktan sonra 2 adet kesme şeker temin edilir. 2 adet kesme şeker bulunamayan hallerde 2 çay kaşığı ölçü alıncak şekilde toz şekerde kullanılabilir.
Bütün malzemeler hazır olduktan ardından başta koparılıp kâseye atılan 7 adet gül yaprağını üst üste istikbal şekilde sıralayıp iki parmak arasına yerleştirmek lazım olur.
Yaprakların iki parmak arasına yerleştirilmesinden ardından, kaynatılmış bir su bardağı sütün ağzınıza dökülerek tılsımlı sözlerin ve duaların okunması lazım olur.
Bütün bu ortaya gelen adımlardan sonra büyü çok geçmeden tutacak ve tesirsini göstermeye başlayacaktır.

Gül Yaprağı Aşk Büyüsü Duası Nedir?
Gül yaprağı aşk büyüsü nedir? Neticeları nelerdir? Gül yaprağı aşk büyüsünün en mühim aşamalarından biri olan tılsımlı sözlerin ve duaların okunulması evresinde okunan tılsımlı sözler halk tarafınca bilinmemektedir. Sadece okunan dua uzun yıllardır halk doğrulusunda bilinip kullanılmaktadır. Gül yaprağı aşk büyüsü duası şu şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamdii senâî vel kibriyâî zâtı vel hulku küllühüm, Abdı ve imâî vel enbiyâü ver rusülü evliyâi ve asfiyâi ve muhammediin rasûlüllahi sallâllahü aleyhi ve sellem. Nebiyyî ve rusülî innî kad zevvectül eşyâe liyedüllû ala vahdâniyyetî eşhedü ve melâiketî sevâtî ve hameletü arşı innî kad zevvectü emetî hakkal bediyh fıtratı ve menbeu kudreti âdemü aleyhisselâm, aleyhi salâtî ve tesbîhî ve tenzîhihî ve tehlîlî ve hüve âyetel kürsî bişehâdeti en la ilahe illâllahü yâ âdemii yâ havvâii üdhulâ cenneti ve kula semeratî velâ takrabâ şeceratî, esselâmü aleykümâ ve rAhmeti ve bereketi. Tanrıümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cem’ı a’zâi ve cem’ı cevârihı alâ hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti bil mehabbetil kaviyyeti veş şediydeti min gayri mühletin bilâ ihtiyarin bil aceli ves sür’ati. Tanrıümme ellif betekrarhümâ kemâ ellefte betekrar âdeme ve havvâe ve kemâ ellefte betekrar mûsâ ve safûrâ ve kemâ ellefte betekrar ibrâhîme ve sârâ ve hâcer, ve kemâ ellefte betekrar, yûsuf ve züleyhâ ve kemâ ellefte betekrar muhammed ve âişe radıyallahü anhüm ve radû anh. Ve bihakkı cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle salâvâtullahi aleyhim ecmaîn. Ve bihakkıl enbiyâi vel mürselîn. Ve sallâllahü alâ hayri halkıhî muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaînet tayyibînet tâhirîn. Ve selâmün alel mürselîn vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.
Yine hatırlatmak lazım olur ki bu büyünün tutması ve işe yaraması amacıyla yalnız duanın bilinmesi yeterli olmayacaktır. Gül yaprağı aşk büyüsünün gerçekleşmesi amacıyla ne olursa olsun bütün büyü aşamalarının yapılması lüzummektedir. Bundan ötürü ne olursa olsun büyüyü bilgi sahibi bir medyuma yaptırmak lazım olur. Bütün tılsımlı sözleri bilende duaları okuyabilende sadece gerçek bir kahin olacaktır.

Gül Yaprağı Aşk Büyüsünün neticeları nelerdir?
Gül yaprağı aşk büyüsü gerçek bir bilici doğrulusunda doğru malzemeler ve doğru ritüellerle yapıldığında kısa vakitde netice veren aşk büyülerinden birisidir. Neticeları çok pozitif yönde ve şahıslerin mutluluğuna katkı sağlayıcıdır. Bu amaçla sık sık tercih edilir. Gül yaprağı aşk büyüsünün yapımı tamamlandıktan ardından temas yaşam sürdüren çiftlerin arasında birtakım pozitif değişimler, neticeler görünür. Gül yaprağı aşk büyüsü sayesinde yaşanan birtakım pozitif yönde neticelar şöyledir:

Evli, nişanlı ya da sevgili çiftlerin arasında daha eskiden sık sık kuvvetli kavgalar çıkıyorsa ve kuvvetli kavgalar çözülemiyorsa, gül yaprağı aşk büyüsü sayesinde bütün bu kuvvetli kavgalar çözülecek ve bir daha kavga çıkmayacaktır. Bu sayede evli, nişanlı ya da sevgili çiftler temaslerinde huzuru bulabileceklerdir.
Evli, nişanlı ya da sevgili olan çiftlerde, partnerlerden birisi toplumsal hayatına bağlıysa ve bu sosyal hayatına eşini temas partnerini dahil etmiyorsa, sosyal hayatı yüzünden evine ve temasına azca vakit ayırıyorsa gül yaprağı aşk büyüsü sayesinde evine ve temasına bağlanabilir. İlişkideki partnerini dahil etmediği toplumsal hayatından soğur ve temasına daha çok vakit ayırarak temasının standardını arttırabilir.
Bütün temaslerde yaşanmış olan olumsuzlukların dışında mevcud sahip olunan sevginin ve bağların yükselmesi amacıyla de gül yaprağı aşk büyüsüne başvurulabilir. Bu sayede temastaki partnerlerin birbirlerinden kuşku duymasına lüzum kalmaz ve normalden daha kuvvetli bozulması güç bir bağ ile birbirlerine bağlanırlar. Sevgilerini her fırsatta dile getirirler.
Yukarıda kabul edilen olumlu neticelerın haricinde daha bir sürü güzelliğe kapı aralayan gül yaprağı aşk büyüsü mutluluğu arayanlar amacıyla bir çözümdür. Fakat bir yada atılmamalıdır ki bütün bu güzelliklere yetişebilmek amacıyla netlikle gerçek bir medyumla çalışılmalıdır. Aksi takdirde bu güzel pozitif neticelerın hiç birisine sahip olunamayacaktır. Çünkü kendinizin gerçekleştireceği her büyü şeklinde bu da tutmayacaktır.

Gül Yaprağı Aşk Büyüsü Ne vakit tesir Gösterir?

Gül yaprağı aşk büyüsü rahat yapıldığı amacıyla çoklıkla tercih edildiği kadar, süratli tesir ettiği amacıyla de tercih edilir. Bütün malzemelerin temin edilmesiyle başlayan gül yaprağı aşk büyüsü ritüelleri genellikle 7 gün vakit gelir. Bütün ritüellerin yapılıp sonlanmış olduği 7 gmeşhurk vakitcin peşinden büyünün tesir etmesi beklenmeye başlar. Bu tesir etmesinin beklendiği proses 10 ila 14 gün içersinde değişmiş olur. Bu farklılığın nedeni ise büyü ortaya getirilen şahısin bünyesi ve iradesiyle alakalıdır. İradesi çok kuvvetli olan şahıslerde sihrin tesirsi daha geç olurken iradesi zayıf insanlar da daha süratli tesir gösterir. Sihrin tesirsi vakitsinden evvelceyse tutup tutmadığından kararlı olmak lazım olur yoksa şahıslar boşuna vakit yitirmiş olacaktır. Bu amaçla netlikle gerçek bir medyumla çalışıp büyünüzün tutacağından net olmanız lazım olur.

Gül Yaprağı Aşk Büyüsü Zararlı mıdır?
Gül yaprağı aşk büyüsü olumlu yararlarıyla malum bir aşk büyüsüdür. Uzun senelerdir pek çok şahıs tarafınca sarfedilen bu büyünün şu ana kadar tanınan hiçbir zararı bulunmamaktadır. Fakat ortaya getirilen bütün büyüler şeklinde, büyü ortaya getirilen şahısin isteğini ve bünyesini tesirlediğinden belli bir ekip yan tesirsi bulunmaktadır. Gül yaprağı aşk büyüsünün yan tesirsi korkulacak kadar büyük şeyler değil aksine çok sıradan ve günlük hayatta hemen hemen her şahısin başına gelen bir grup küçük rahatsızlıklardır. Örnek olarak, uykusuzluk, bitkinlik, durgun bir ruh durumu vs. Sayılabilir. Bu yan tesirsin gül yaprağı aşk büyüsü yaptırmak isteyenleri korkutmaması lazım olur. Çünkü bu küçük rahatsızlıklar hem en az civarda olur bununla birlikte kısa vakitde tesirsini kaybeder.

Doğal olarak bu kolay yan tesirsinde bırakır gül yaprağı aşk büyüsü bir medyum doğrulusunda yapıldığında ve tuttuğunda gerçekleşir. Gül yaprağı aşk büyüsü yapımı halk tarafınca kolay gördüğünüz amacıyla fazlası insan bu büyüyü kendi başına ya da hissiyatlı söylediği arkadaşıyla birlikte oluşturmaya çalışır. Fakat bu çok hatalı bir harekettir. Çünkü daha evvelce onlarca defa defa bildirdiğimiz gibi büyü gerçekleştirme ciddi bir iştir ve nasıl bir otomobil bozulduğunda tamirciye lüzumsinim duyuyorsa, bir büyü yapımı da medyumun tecrübesi ve bilgisine lüzumsinim duyar. Büyü, bilgisiz ve kahin olmayan şahıslar doğrulusunda yapılırsa büyü ortaya getirilen şahsa kalıcı hasarlar verebilir. Bu zararlar hem ruhsal hem de fiziki zararlardır. Ek olarak büyü ortaya getirilen şahsa verdiği ruhsal ve fiziki zararın bir çözümü de olmayabilir. Büyünün direk büyü ortaya getirilen şahısin iradesiyle yapıldığı bir yada atılmamalıdır. Ve şayet iradeye hatalı bir büyü yapılırsa, büyü oluşturulan şahsa verdiği zarar ferdin ölümüne sebep olabilir. Bütün bu amaçlarle tekrar tekrar söylenmelidir ki büyüyü ne olursa olsun gerçek bir medyum yapmalıdır.