Gideni Geri Getirme Büyüsü

Gideni geri getirme büyüsü tek bir büyüden oluşmaz. Farklı malzemelere lüzumsinim duyan ve değişik yöntem, ritüelleri tespit edilen çoğu gideni geri getirme büyüsü vardır. Gideni geri getirme büyüleri bu farkların haricinde tesir etme vakitına gore ve yapılış hedefina göre de değişiklık gösterirler. Gideni geri getirme büyülerinden en tanınmış olanları.

Birden çok olan bu gideni geri getirme büyüleriyle alakalı birtakım ortak kurallar vardır. Bunlardan ilki bir büyüye başlanıp büyü bitmeden yeni bir adetsine geçilemeyeceğidir. Muhakkak ilk meydana getirilen büyü bitirilmeli daha ardından yenisine başlanmalıdır. Çünkü her iki sihrin aynı anda yapılması büyü oluşturulan şahsa zarar verebilecek kadar tehlikelidir. İkinci olarak büyülerin birtakımlarının malzemeleri belli olsa da büyü sırasında yalnızca medyumlar doğrulusunda temin edilebilecek dinsel merasim malzemeleri bulunduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Noksan malzemelerle oluşturulan ritüeller başarılı olamayacak ve büyü tutmayacaktır.

Araç-gereç temininin dışında da büyülerin niyetlerden oluştuğu bilinmeli ve bu niyetleri en iyi hakiki ve tecrübeli bir medyumun aktarabileceği göz ardı edilmemelidir. Iyi mi ki bir dersi öğrenebilmek amacıyla öğretmenlere lüzumsinim duyuyorsak, bir büyünün tutması ve başarılı olması içersinde medyumlara lüzumsinim duyarız. Gideni geri getirme büyüsü ortak kurallarından biri de büyüyü yapar iken muhakkak Abdestli olmak ve tesirsini yükseltmek amacıyla gece vakitlerinde büyüyü prosedüre koymaktır. Çünkü gideni geri getirme büyüleri ama yatsı namazından sonra yapıldığında tutar.

Gideni Geri Getirme Büyüsü neden Bir Tane Değildir?
Gideni geri getirme büyüsü neden bir adet değildir? Namacıyla gideni geri getirme büyülerinin yapılışları değişikdır? Çünkü büyü yapılacak her insan aynı değildir. Büyü yapılacak ferdin karakteri ve iradesi hangi sihrin yapılacağını belirlemede mühim bir etkendir. Örneğin, en tesirli gideni geri getirme büyüsü iradesi çok kuvvetli insanlar yüzünden meydana çıkmıştır.

İradesi kuvvetli insanoğlu büyü tesirsi altına çok zor girerler bu yüzden onlara özel çok kuvvetli büyüler yapılması lüzumir. İradesi zayıf insan bu çok tesirli büyüyü kaldıramayacak ve fizyolojik olarak baş ağrıları halsizlik ve yorgunluk gibi problemler ile baş etmek mecburiyetinde kalacaktır. En tesirli gideni geri getirme büyüsü lüzumtiğince zor olmasından, bayağı medyumların bile bu büyüleri yapmaları tavsiye edilmez bu amaçla bu büyüyü yalnızca işinde çok iyi ve tecrübeli medyumlar yapabilir.

Gideni geri getirme büyüsü nedir? Gideni geri getirme büyüsü nasıl yapılır? Gideni geri getirme büyüleri medyumların saklı bilgilerini barındırsa da birtakım büyülerin nasıl yapıldığı halk tarafınca da bilinmektedir. Örneğin:

İple oluşturulan gideni geri getirme büyüsü oldukca ünlü olan gideni geri getirme büyülerinden biridir. İple oluşturulan gideni getirme büyüsünün en mühim püf noktası, büyüde sarfedilen ipin rengidir. Bu büyüde genel olarak ip kara renktedir. Bu yüzden ipin rengi çok mühimdir deneyimsiz medyumlardan ve sihrin bu şekil zararlarından korunmak amacıyla ne olursa olsun büyüye başlanmadan ne renk ip kullanılacağını sormak lüzumir.

İpin kurumasıyla resimler ateşe verilerek kül imkan dek beklenir. Resimlerin kül bulunduğu durumda tarafındaki ipe hiçbir şey olmayacaktır. Son ismim olarak ip ve küller tepsiden alınarak bir ağacın altında toprağa gömülür ve prosedür sona erer. Bu prosedür doğru şekilde yapıldığında tesirli olacaktır ama iple meydana getirilen gideni geri getirme büyülerinin tesirsi birazcık uzun vakit alabilmektadır.

Bu sihrin püf noktasını ise enerji oluşturur. Ayin sırasında oluşacak enerjiyi yönetmek ve yönlendirmek yüksek örutubet arz eder. Püf noktasının enerji olması yönüyle resimle oluşturulan gideni geri getirme büyüsü ritüeli sırasında enerjiyi yönetememek ya da hatalı yönlendirmek benzer şekilde bir problem yaşanırsa büyü hedefindan sapar ve kötü neticelar doğurabilir. Bu yüzden kesinlikle gerçek ve tecrübeli bir medyumla çalışılmalıdır.

Resimle oluşturulan gideni geri getirme büyüleri en çok sevgililer içersinde yaşanmış olan ayrılıklarda kullanılır. Hızlı olması ve birlüzumtiğince yararı bulunması sebebiyle sık tercih edilen resimle gideni geri getirme büyüsü, hakiki ve tecrübeli medyumun ritüelde meydana gelen enerjiyi büyü yapılacak şahsa göndermesiyle tesir tesirsini göstermeye ismim atar. Büyünün adından da anlaşılacağı üzere bu büyü amacıyla fotoğraf lüzumlidir. Ama büyü amacıyla sarfedilen diğeri malzemeler halk doğrulusunda bilinmemekte yalnızca gerçek medyumlar tarafınca bilinip tedarik edilebilmektedir. Resimle gideni geri getirme büyüsünün son ismimı resimlerin toprağa yok olmasıyla olur. Resimler toprağa gömüldükten sonra büyü tamamlanır ve süratli bir durumda tesir gösterir. Bu faydaları sıralamak lüzumirse:

Büyü tamamlanıp süratli bir durumda tesirsini gösterdikten sonra büyü yaptıran kişiin aslabir şey yapmasına lüzum yoktur. Çünkü büyü meydana getirilen kişi prosedür tesirsini gösterir göstermez saplantılı bir durumda büyü yaptıran şahıstan haber alabilmek isteyecek, merak edecek ve ona erişebilmek amacıyla her yola başvuracaktır.
Resimle gideni geri getirme büyüsünün en mühim yararlarından biri de büyü meydana getirilen ferdin, büyü yaptırana saygı ve sevgisinin artmasıdır. Hatta bu saygı ve sevgi o kadar artar ki dünyada büyü yaptıran şahıstan daha çok kimseyi o ismim sevmez ve saygı duyamaz.
Resimle gideni geri getirme büyüsünün en mühim avantajlarından biri de terk eden sevgili yeni bir aşka yelken açmışsa bile bir anda partnerinden soğuyacak ve ondan kurtulmak isteyecektir. Çünkü büyü tesirsini gösterdikten ardından büyü yaptırılan birey yalnızca büyü yaptıranı düşünecek onunla olmak isteyip onun sevgisiyle mutlu olacaktır.