Düğüm Büyüsü

Düğüm Büyüsü Nedir?
Bu büyü malum en etkili büyülerden biridir. Kelime manası olarak bakıldığında bağlama, gidişatı bozma, olumsuzluklar meydana çıkarma benzer biçimde halleri içerir. İş hayatı, aşk hayatı, sosyal hayat, parasal ve manevi kısmet ve evlilik hayatı şeklinde fazlası mühim konuyu da büyük ölçüde etkileyebilir.

Halk arasında 41 düğüm büyüsü olarak da malum bu büyü, kara büyüler içersinde konumunu alır. Yapılan şahısin hayatında olumsuzluklar yaratmak amacıyle yapılır. Kuvveti lüzumtiğince büyük bulunduğu benzer biçimde etkisi de kolay kolay geçmeyen bir büyüdür. Genel itibarıyla birinin hayat standardını bozmak, elini attığı her işte başarısız olmasını sağlamak amacıyle yapılmaktadır. Sihrin etki etme vakitsiyle sihrin adından ötürü tahmin edildiğinin aksine 41 gün değildir. Büyü yapılmış olduktan ileri 14 – 50 gün ortamında etkisini gösterir.

Bu büyüye düğüm büyüsü adı verilmesinin nedeni, şahısin çalışma ve sosyal hayatının olabilecek en çok şekilde etkilemesidir. Büyü meydana getirilen birey, iş hayatında vakitkli sorun ve sorun yaşar. İşe gidip gelmek bile eziyet halina gelir. Toplumsal hayatı derhal derhal tamamiyle sona erer. Kendini bütün dost çevresinden soyutlar. Kendi amacıylae kapanarak son ismim yalnızlaşmaya başlar. Bu vaziyet vakit içersinde depresyon, anksiyete, bunalım şeklinde durumlara dönüşür. Hatta bu devrin uzun devam etmesi neticesinde akıl ve ruh sağlığını kaybetmeye kadar giden neticeler meydana çıkar.

Her hoca kolay kolay bu büyüyü gerçeklştirmeyi kabul etmez. Ortaya çıkabilecek şeyler deneyimsiz şahıslerin göze alabileceği neticelar değildir. Usta bilici hocalar dahi son deva olarak büyüyü gerçeklştirmeyi kabul ederler ve işe koyulurlar.

Bu büyü fazlası değişik fakatç amacıyla kullanılabilir. İş ve sosyal hayatı kısıtlamanın yanı sıra, karşınızdaki şahısi kendinize aşık etme, bağlama fakatçları ile de kullanılabilir. Yani sevilmeyen bir ferdin hayat şeklini değiştirmenin kısaca sıra, sevdiğiniz birini kendinize aşık etmenin yolu da bu büyüden geçmektedir. Büyü yapılırken atılan her bir düğüm, hedefe bir ismim daha yakınlaşmak manasına gelir.

41 Düğüm Büyüsü nasıl Yapılır?
Büyü gerçekleştirme, ilk olarak çok zor ve büyük ilgi lüzumtiren bir iştir. Genellikle kara büyü sınıfına giren düğüm büyüsü gibi büyüleri gerçekleştirme daha da zor olsa lüzum ve extra bir informasyon birikimiyle edinim lüzumtirir. Hem yaptıran, hem de meydana getirilen şahıs amacıyla büyük neticeler doğurabilecek olan bu büyüyü yapar iken de yaptırırken de çok alakalı olmak lüzumir.

Bu ilgiin en büyük payı doğru şahısi bulmaktır. Büyüyü yapacak olan ferdin, balakalı, tecrübeli, işinin ehli bir şahıs olması lüzumir. Kahin hoca olarak malum ve önde gelen şahıslar tarafınca yapılmalıdır. Bu şahıslar, sihrin her türlüsüne hakim, ne meydana getirdiğinı bilen, çokca tecrübeli kimselerdir. Fazlaca büyük ve ciddi etkileri olan bu büyüyü hatalı yapmanın neticesinde, hayat boyu vakitcek sorunler ve olumsuzluklar zinciri oluşturulabilir. İşlerin bozulması, yalnızlık ve hatalı ismimlar silsilesi meydana çıkabilir.

Büyüyü evde kendi başınıza yapma ihtimaliniz yoktur. Bazı kaynaklarda yazan bir grup malzeme ve tılsımlı sözcükler ile gerçekleşebileceği iddiası ne olursa olsun doğru değildir ve katiyen tavsiye edilmez. Yanlış denemeler neticesi büyü sizin amacıyla kötü neticelar doğurabilir. Düğüm büyüsü bir kara büyüdür. İşini bilen bir medyum doğrulusunda yapılması haricinde bir ihtimal söz mevzusu bile değildir. Ttutsakleri lüzumtiğince büyük bulunduğundan, hatalı bir program neticesinde yalnız meydana getirilen şahsa değil, icra eden şahsa de zarar verir.

Bu büyüyü yapmış oldurmak amacıyla en doğru ismim ilk olarak konusu ile alakalı eksper, tecrübeli bir kahin bulmaktır. Daha sonra medyum hoca doğrulusunda istenecek, büyü yapılacak şahsa ait bir ekip malzemeleri temin etmek lüzumir. Buradan sonra yaptıran şahsa düşen vazife sona erer. Malzeme temininden ardından bütün iş hocadadır. Büyü yapılacak şahısin bağlamları ile beraber, lüzumli dualar ve tılsımlı sözcükleri de kullanarak büyü nihayete erdirilmiş olur.

Bazı kaynaklardan edinilen bulgular ışığında, evde kendi imkanlarıyla yapabileceğini düşünen bir kesim ne olursa olsun olacaktır. Ancak bu muhakkak olası değildir. Bu büyü bir kara büyü çeşididir ve neticeları çok büyük olacaktır. Bu amaçla görülen ve okunan yapılış şekilleri tamamiyle kurmacadır.

Medyum hocanın talimatları tarafında yapılacak ilk iş rastgele bir mezardan medyumun isteği tarafındaki toprağı temin etmektir. Ancak bu sizin gerçekleştireceğiniz bir iş değildir. Kahin hocanın kendi taleplerini karşılayabilecek yetkinlikte destekları bulunmaktadır. Kara büyünün size düşen alanı ise sihrin amacı olan şahısin ilgi çekici bulunduğu bir fotoğraf yada şahısin ilişkisinin bulunduğu, ona dair olan bir özel eşyayı bilici hocaya temin etmektir. Bütün şunlar muska ve celbler sayesinde işe fayda duruma getirilecek, bağlayıcı neden vazifiyeti görecektir.

Deneyimli hocalara başvurulmasının mecburi oluşu büyünün lüzumtirdiği şartların son ismim özel oluşu ve özen lüzumtiriyor olmasıdır. Toprağın ne kadarının temel alınacağı, yazılacak muskalar amacıyla lüzumli olan yağlı kağıtların hazırlanması, temsili düğüm amacıyla seçilen özel iplik şeklinde detaylar el becerisi, ustalık ve ruhani ölçüde bir şuur ister. Söz gelimi şunlardan biri ya da birkaçının hatalı olması halinde büyünün geçerliliği tehlikeye girer ya da hiç gerçekleşmez. Bundan ötürü tercih edilen medyum hocaya ilgi edilmeli, hatalı şahıslardan medet umulmamalıdır. Sihrin detayları şeklinde özel konular kağıt üstünde anlatılması pek olası olmayan konulardır. Gerekli bulguyu bilici hoca lüzumsinim duyduğu durumda size verecektir.

41 Düğüm Büyüsü Size Yapılmışsa Ne Yapmanız Gerekir?
41 düğüm büyüsünün iyi mi ve kime yaptırılabileceğinden bahsetmiş bulunduğumuz şeklinde bu büyünün yapıldığı şahıs ne yazık ki siz de olabilirsiniz. Şansınız ve kaderinizle alakalı bir türlü yoluna girmeyen hadiseler, özel hayatınızdaki belirsizlikler ve sorunlerin hep sizi bulması belki de yaşanması lüzumsinim duyulan hayatınız değildir. Peki hangi durumda şüphelenmeli, hangi hallerde yardım almayı düşünmelisiniz?

Her vakitte şeyleri icra ettiğinız biçimde işleriniz bundan sonra ters gitmeye başlamışsa şüphelenmeniz doğaldır. Eskiye bakılırsa aynı şeyleri yaptığınız şekilde aksi yönde neticeler alıyorsanız kim bilir büyüye maruz kalan birey siz olabilirsiniz.
Gündelik hayatınızda yapınız gereği çok hareketli, enerji dolu biri bulunduğunuz şekilde ansızın kasvetli, durgun birine dönüştüyseniz nedeni size oluşturulan büyüler olabilir. Sebepsiz sorun, hiç geçmeyen buhranlar, yismim karşı yaşfakat isteksizliği, bitmeyen depresyonlar görülen belirtilerden bazılarıdır.
İş ya da özel hayatınızla alakalı önünüze çıkan teklifleri kendinizde bulamadığınız istek kaybından ötürü reddediyorsanız nedenini kendiniz haricinde arayabilirsiniz. Başarısızlık ya da kariyer istikrarsızlığı her vakit sizden kaynaklanmıyor olabilir.
Karşılaşmış bulunduğunız kötü vakalar karşısında duyarsızlık, negatife yatkınlık ve karamsarlık bir sihrin etkisi altında bulunduğunuza işaret ediyor olabilir. Normalde karşılaştığınızda sizi etkileyecek kötü hadiseler karşısında hissizlik ve duyarsızlık insanlarla olan özel bağınızın zarar görmesine neden olur. Bu da gittikçe yalnızlaşmanıza, kendinize kapanmanıza ve sonu gelmeyen kötü hislerin sizi tutsak almasına neden olur. 41 düğüm büyüsünün de amaçlarından biri budur.
İştahsızlık bu kara sihrin etkilerinden biridir. Sizi yemeden içmeden keserek halsizleşmenize, hayattan yavaş yavaş kopmanıza neden olur. Başta fizyolojik neticelar vakit içersinde ruhani neticelere evrilerek sizi kötü hislerin altında ezmeye başlar. Kilo kayıpları meydana gelir ve değişik değişik hastalıklar meydana çıkar. Anlaşılacağı üzere 41 düğüm büyüsünün etkileri her vakit ruhani yada ruhsal olmak mecburiyetinde değildir. Kimi vakit meydana çıkan etkiler bedensel de olabilir.
Hayatınızdaki şahısden, eşinizden ya da sevgilinizden normalde hiç görmediğiniz durumda fizyolojik ya da ruhsal şiddet görüyorsanız ikinizden birinizin 41 düğüm kara büyüsünün etkisi altında olmanız olası olabilir. Bu büyü bilindiği gibi en sakin insanları bile bambaşka biri halina getirebilir.
Yolunda giden dairizin ya da evliliğinizin hiç beklenmedik şekilde tersine dönmeye başlaması da işaretlerden biri olabilir. Özel hayatınızda sizin bir etkiniz olmadan ters davranmaya, size kötü davranmaya yaygın karınız, kocanız ya da sevgiliniz de bu kara büyüye maruz kalmış şahıs olabilir. Hayatı katlanmaz duruma getiren bu büyüden daha çok etkilenmemek adına kahin hocadan yardım alarak kendinizde ya da sevgiliniz/eşinizde büyü var ise yok edilmesi amacıyla yardım alabilirsiniz.
41 Düğüm Büyüsü ve bilici Hocalar
41 düğüm büyüsü halledilmesi en zor büyülerden biridir. Bundan ötürü halledilmesi amacıyla başyaralanan hocanın hem işinin ehli hem de uzun vakitden beri kara büyülerle uğraşıyor olması lüzumir. Bu sihrin halledilmesinin en zor yanlarından biri de sihrin yapıldığı anın üstünden ne kadar vakit geçmişse halledilmesinin o kadar zor duruma gelmesidir. Öyle ki bir vakit ardından halledilmesi olanaksız duruma dahi gelebilir. Bundan ötürü 41 düğüm büyüsünün size ya da çevrenizdeki birine yapıldığından şüpheleniyorsanız eksper medyum hocaya en kısa vakitte başvurmanız lüzumebilir.

Bu tür kara büyüler zor yapıldığı gibi çok da zor şekilde çözülmektedir. Büyüyü hissetmek ve çözüme ulaştırmak amacıyla yüksek ruhani duygulara sahip olmak lüzumlidir. Günümüzde meydana çıkan fazlası sahte bilici ve hoca bulunmaktadır. Bu insanların tek fakatçları sizden parasal kazanç elde etmek, deyim yerindeyse sizi kazanç kapısı olarak görmektir. Kaldı ki sahte medyumların giriştikleri bu işler fazlası defa daha da içersinden çıkılmaz duruma gelmekte, her şey daha da ters tepmeye başlamaktadır.

Kendinizin ve sevdiklerinizin hayatı, karikonumunuz, iş ya da aşk hayatınız diğerleri doğrulusunda sekteye uğratılabilir, her şeyin aleyhinize dönmesi istenebilir. Üstelik hiç haberiniz olmadan. Bu hali tersine çevirmenin yolu ustalaşmış ve tecrübeli medyum hoca yardımından geçiyor. 41 düğüm büyüsü hatalı şahıslerin yardımı istendiği takdirde sizin amacıyla çok daha etkili duruma gelebilir. Doğru yerden yardım almaktan ne olursa olsun vazgeçmemelisiniz. Doğru neticeler amacıyla bizi tercih edebilirsiniz.