Canbar Büyüsü Nedir

Canbar büyüsü, Ak büyüler derslikına giren can bar büyüsü bir tür aşk büyüsüdür. Can bar büyüsü nedir? Derseniz bu bir aşk büyüsüdür. Sizi seven bir bireyin aniden sizi sevmekten vazgeçmesi ya da aşkınıza karşılık alamadığınız hallerde uygulanmaktadır. Sorunsuz bir birlikteliğe kavuşmanıza destek olmak hedefiyle yapılmaktadır. Can bar aşk büyüsü bugünümüzde en çokca sarfedilen aşk büyülerinden bir tanesidir. Büyü yaptırmak isteyen her bireyin rahatlıkla uygulayabileceği bir sihir olmakla birlikte eksper şahıslar yani medyum ve büyücüler doğrulusunda uygulanmasının daha süratli neticeler vereceği söylenmektedir.

Çünkü büyüler bununla birlikte detaylı tehlikeler getirebilir bunu engellemek amacıyla eksper şahıslardan yardım almanın yararlı olacağı savunulmaktadır. Bu tehlikeler büyünün geri tepmesi ya da programdaki eksikliklerinden ötürü netice vermemesi ya da diğer birina tesir etmesi benzer biçimde tehlikeler söz hususu olabilmektedir. Aşk büyüleri ak büyüler katagorisinde dile getirilmektedir ve insanların iyiliği tarafında oluşturulan büyüler bulunduğu düşünülmektedir. Bunun sebebi bir taraftan da aile huzuru ve aile bağlarının korunması biçiminde hallerde evliliğin kurtarılması hedefiyle yapıldığından ötürü ak büyü olarak dile getirilmektedir.

Sihir eski vakitlardan beri ilk olarak şahsi iradeyi tesir altına alarak ismim atar. Arkasından kuvvetli niyet ve telepatik bağlar vesilesiyle dilenen bireyi düşünerek ya da resim sayesinde aşk enerjisi yönlendirilerek yapılır. En kolay biçimiyle aşk büyülerinin mantığı ve ilerlemesi bu şekildedir. Canbar büyüsünde ise ceylan ya da geyik derisi üstüne yazılarak meydana getirilen bir büyü biçimidir. Hem de şamanların uyguladığı bir sihir tekniği bulunduğu da söylenmektedir. Yapılma biçimi bundan ötürü ceylan derisine yazılmasının en tesirli teknik bulunduğu bunun sebebinin ise ceylanın güç ve başarıyı temsil ediyor oluşudur. Doğru bir durumda uygulandığı takdirde çok tesirli bulunduğu şahıslari birbirine aşk ve sadakat bağıyla bağladığı söylenmektedir.

Canbar aşk büyüsünün en tesirli aşk büyüsü bulunduğu söylenmektedir. Ek olarak yapıldığının anlaşılmasının en zor bulunduğu sihirdir. Yapılış biçiminden ötürü anlaşılması çok zor olsa gerek. Aşk büyülerinin ak büyüler katagorisinde anılmasının yanı sıra canbar aşk büyüsünün ak büyüler katagorisinde olmasının sebebi şamanların uyguladığı bir büyü biçimi olmasıdır. Çünkü şamanlar büyüleri doğaın sağladığı organik bir güç olarak görmektedir. Bu amaçla şamanlar kara büyü tekniklerini kullanmamaktadırlar. Kişilerin mutluluğu ve aile bağlarının kuvvetlenmesi hedefiyle evlilik ritüellerinde oluşturulan ve aile bağlarının kuvvetlenmesi hedefiyle meydana getirilen büyülerdendir.

Canbar Büyüsü iyi mi Yapılır?
Canbar büyüsü program yönünden eski bir büyü çeşididir ve doğru bir durumda uygulandığı takdirde en tesirli aşk büyüsü bulunduğu söylenmektedir. Canbar büyüsü nasıl yapılır? Derseniz de gene eski tekniklerden olan ceylan derisi üstüne duanın yazımıyla uygulanır. Önce deri üstüne bir çember çizilir, arkasından hanım ve erkeğin ismi bu çember amacıylae yazılırdı. Çemberin dışına ise şahıslari birbirine bağlayacak kısa dualar ya da sevda ile alakalı esmalar yazılırdı. Yazılı deri parçası bir günlük yürüme uzaklığı uzak bir yere bırakılırdı. Esmalar büyüyü güçlendirme ve değişik güçlerden destek alma fakatçlı yazılmaktadır. Böylece büyü tesirleri altına giren birey yoğun bir yalnızlık hissi yaşar ve bu yalnızlığı hafifletmek amacıyla sevgilisi olarak kabul etmiş bulunduğu şahsa yönelirdi. Tılsımın tesirli bulunduğu da bu şekilde anlaşılırdı.

Kişiler arasındaki bağlılığın kuvvetlenmesi hedefiyle da oluşturulan bu büyü çeşidi evlilik birliği içersinde bağların kuvvetlenmesi hedefiyle ya da evlilik yolunda gelişen çiftlerin bağlarının kuvvetlenmesi güzel bir evliliğe ismim atmaları hedefiyle da yapılabilmektedir. Canbar aşk büyüsü değişik isimlerle de dile getirilmektedir. Bunlar canbar bağlama büyüsü, canbar tılsımı ya da canbar vefki olarak da dile getirilmektedir. Anadolu da çok sık başyaralanan bir tılsım durumuna gelmiştir.

Günümüzde bile hakiki deriden imal edilmiş çanta ve ayakkabılar kullanılarak bu büyünün yapılması devam etmektedir. Bununla birlikte bugünümüzdeki biçiminde değişik teknikler altında aşk büyüsü olarak anılan ve teknik olarak tam olarak kimden istendiği belli olmayan birtakım tesirlerle oluşturulmuş büyü şekilleri çok tehlikeli olabilmektedir. Bu yönden canbar tılsımının doğru şekilde uygulanması çok mühimdir. Ak büyü olarak anılan büyülerde isteğin yaratıcıdan istendiği ve isteğin gerçekleşmesi amacıyla başvurulacak en büyük gücün yaratıcı bulunduğu açıkça bilinmekte ve söylenmektedir. Uygulama ismimında da isteğin yaratıcıdan istendiği şekilde sihrin uygulanması çok mühimdir. Bilinçsizce bir program ya da doğru bir program da karanlık güçlerden yardım alabilmek sihrin tesirlerini tamamiyle değiştirebilmekte ve hem de istenilenin aksine kötü neticelar doğurabilmektedir. Bu amaçla sihrin eksperlıkla uygulanması çok mühimdir.

Canbar büyüsü ak büyüler derslikında anılan bir çiftin mutluluğu şu demek oluyor ki insanların hayrına oluşturulan bir büyüdür. Evlilik birliği içersinde belirleme edilen bir çiftin sevgi ve sadakat bağlarının yükselmesi hedefiyle daha çok uygulanır. Çiftlerin ise sevgi bağlarının kuvvetlenmesi hedefiyle uygulanabilmektedir. Büyüler genel olarak insan isteğini tesirlemesi hedefiyle yapıldığından kötü niyetle bir çifti ayırmak biçiminde sebeplerle yapılması ters dönmesine neden olabilmektedir. Aynı şekilde sihrin hatalı ve şuursuz bir şekilde uygulanması da tekrar büyünün ters tepmesine neden olabilmektedir. Aşk büyüsünün ters tepmesi büyü oluşturulan bireyin aşk bağlarının diğer biri ile güçlendirebilir ya da büyüyü icra eden ferdin aşk bağlarının değişmesini sağlayabilir.

Bu açılardan canbar büyüsünün uygulanması son ismim mühimdir. Bu büyü en eski büyü türlerinden biri olması bundan ötürü program doğrusu sihrin yapılması ismimı en mühim ismimdır. Alanında informasyon sahibi daha evvelce onlarca kere yapmış şahıslar tarafınca uygulanması çok daha tesirli olmasını sağlamaktadır. Canbar aşk büyüsünün şaman geleneklerinden geldiği düşünülmektedir. Ak büyü olmasının bir diğer sebebi de budur. Çünkü şamanlara göre büyü doğa ananın dengesi gmeşhurk bir rutin olarak sayılabilecek şekilde uygulanmaktaydı. Bu yönden çok eski ve geleneksel bir durumda de oluşturulan bir ak büyü çeşididir.

Canbar büyüsünün yapılması ise gene eski geleneklerden önde gelen ceylan derisine duaların yazılmasıyla uygulanmaktadır. Buradaki en mühim nokta ise ak büyülerde istenilen şeyin tek bir yaratıcı olan tanrı’tan istenmesidir. Ak büyü ve kara büyüyü birbirinden ayıran nokta tamamiyle budur. Kara büyüde de detaylı dualar kullanılmakla birlikte karanlık güçlerden yardım istenmesi şu demek oluyor ki istenilen şeyi karanlık güçlerin yerine getireceği kanaati ak büyü ve kara büyüyü birbirinden ayıran en mühim noktadır. Bu sebeple program ismimında büyüyü kimin gerçekleştireceği çok tehlikeli netice ve mühim bir nokta olmaktadır.

Canbar büyüsünü meydana getirecek bireyin ak büyü meydana getirdiğinın bilincinde olan yaptığı işin bireylerin hayrına olmasını niyet etmiş olan ve istenilen şeyin yaratıcıdan istenmesi biçiminde büyüyü tatbik eden birey olması beklenmektedir. Diğer mühim nokta sihrin uygulanmasıdır. Bu büyü eski geleneklere bağlı olarak yapıldığından ceylan derisine yazılması ve doğru dualarla uygulanması çok mühimdir. Ceylan derisi üstüne bir çember çizilerek büyü yapılacak bireylerin adları yazılır ve bu çemberin dışına bireylerin sevgi bağlarını güçlendirecek dualar yazılır. Bu dualar çok mühimdir zira bu bir ak büyüdür ve bilhassa evlilik bağını kuvvetlendirmek hedefiyle yapılmaktadır. Bu yönden hatalı bir program büyü oluşturulan bireyi de yaptıran bireyi de tesirlemektedir. Yanlış yapılacak bir program evlilik bağını kökten zedeleyebilir.

Canbar Büyüsünün tesirleri nasıl Anlaşılır?
Gelelim canbar büyüsünün tesirlerine büyü süratlica tesirlerini göstermeye ismim atar. Büyü meydana getirilen birey derin bir yalnızlık hissine kapılırlar. Bu yalnızlık hissi bireyi çok çok rahatsız eder ve yaşamındaki partnerine sevgilisine yönelir içersindeki bu yalnızlık hissini doldurmak amacıyla. Duaların tesirleri bu yüzden çok mühimdir. Sadakat bağı burada güçlenmeye başlar. Sadece şahıslar arasında hâlihazır da mevcud bir sevgi bağının kuvvetlenmesi söz mevzusudur. Bu yüzden büyünün tesirli olup olmadığı bağlılığın yükselmesi ile ölçülür. Ölçülür demek ne kadar doğrudur bilinmez ama şahıs partnerini daha çok özler daha çok yan yana olmak ister bağlarını kuvvetlendirecek temaslar meydana getirmek ister.

Ayrı kalındığı anda yoğunluk bir yalnızlık hissiyle şahıs sıksık partnerini özler ve hep yan yana olmak ister. Aslen büyünün tesirli olup olmadığı bu ismimdan ardından meydana çıkar şayet çiftler evlilik bağlarını kuvvetlendirecek paylaşımlarda bulunabiliyorlar ise bu büyünün tesirlerinin başladığı manasına gelir. Kısaca büyü oluşturulan birey bir tek yalnızlık hissini doldurmak hedefiyle size yönlenir fakat bu temas bağının kuvvetlenmesi aranızda hâlihazırda belirleme edilen sevgi bağlarına bağlıdır. Bu bağı güçlendirebilecek ismimlar atılabiliyor ise örnek olarak partnerinizin evvelceden kaçtığı paylaşımlarla alakalı bundan sonra daha hevesliyse bir şeyler paylaşmak, birlikte vakit geçirmek hususu ile alakalı daha çok hevesli duruma gelir. Bu bundan sonra son ismimdır ve canbar tılsımı tesirlerini göstermeye başlamış manaya gelir ve temasniz eskisinden daha iyi bir hal almıştır. Doğrusu canbar tılsımı kısa sürede neticelerini göstermekle birlikte sürecin nasıl ilerleyeceği tekrar çiftlere bağlıdır.

Peki, canbar büyüsü iyi mi bozulur? Diye sorarsanız bu suali cevaplamak gerektiğince güçtür. Eski dönemlerden beri program kısmı kabul eden ve çok eski geleneklerle oluşturulan bu büyü türünün yapıldığının anlaşılması bile çokca güçtür. Canbar büyüsü yapıldığı en zor anlaşılan büyülerden biridir. Genel olarak ak büyüler kara büyülerden bu açılardan da ayrılır. Kara büyü yapıldığı daha süratli bir durumda meydana çıksa da ak büyülerin anlaşılması o kadar kolay değildir. Çünkü burada istenilen şey yaratıcıdan istendiği amacıyla bir yakarış kalitesi taşımaktadır. Bu yönden bu sihrin zenginliğinı idrak etmek çokca güçtür. Anlaşılması çokca bilgi donanım gerektirir. Bu yönden kötü niyetle yapılmış ise belirleme etmek çok mühimdir. Bu yüzden büyüyü çokça uygulamış bilgi sahibi ve deneyimli şahıslara gereksinim vardır. Bu şahıslar bu büyüyü belirlemek amacıyla daha mühimdir.

Öncelikle sihrin zenginliği belirleme edilse de bozulması çok güç olan bir büyü çeşididir canbar büyüsü. Bu büyünün bozulması amacıyla ilk olarak ne şekilde yapıldığı belirleme edilmelidir. Arkasından birgerektiğince büyü bozma tekniği olsa da canbar büyüsünü bozmak amacıyla değişik bir yol izlenmektedir. Canbar aşk büyüsünü yapan büyücüler canbar büyüsünün karşısında her süre başarılı olamadığı söylenmektedir.

Aşk büyüsü bozanlar böylesi bir aşk büyüsü karşısında zorlanarak fazlası vakit da çaresiz kalmış olarak süreci devam ettirmişlerdir. Kısaca fazlası vakit büyüyü yapan bireyin bozması en tesirli teknik olmaktadır. Ters prosedür denilen teknik uygulanarak büyülerin yapım ismimında tersine şekilde uygulanarak yapılmaktadır. Ak büyüler bozulması rahat büyülerden olsa da canbar aşk büyüsü bozulması ismimından daha zor bir tür büyüdür. Bundan ötürü bu büyüyü bozmanın en kolay yolu büyüyü icra eden bireyin bozmasıdır. Büyü bozmanın birgerektiğince tekniği olsa da tersten gelerek büyüyü bozmak en tesirli teknikdir. Bu yönden da canbar aşk büyüsünü bozmanın en tesirli tekniği ters prosedürle ve büyüyü yapan bireyin büyüyü bozmasıdır.