Büyü Nedir

Büyü, genelde insanlığın varoluşundan bu yana, geçmişten şu vakita kadar genel ve birgerektiğince etkisi barındırıyor olan detaylı şekillerde oluşturulan ve birgerektiğince yöntemle bir öğretidir. Sihir meydana getiren şahıslar ve medyumlar da büyüleri meydana getiren şahıslardir. Büyücüler fazlası vakit kendilerine parasal ve tinsel çıkar gerçekleştirmeyi ancakçlayan kimseler olarak son dönemlerde gündeme gelmektedirler. Doğru şahıslara ulaşabilmek çok zordur. Bütün dinlerin yasakladığı kötü niyetli yöntemlerdir. Aslına bakarsan sihrin yapılmış hedefi fazlası vakit kötü ancakçlıdır.

Çoğu süre medyum olarak malum bu şahıslar birtakım sihirlerin iyi niyet taşıyarak yapılmasının zarar vermeyen olmasından bahsetseler de diğer bir ferdin isteğini etkileyecek şekilide işlemler yapılmasının doğruluğu da münakaşaya açık bir hususdur. Sihir gibi büyü şekilinde bireylerin ancakçları ve talepleri tarafında yönetebildikleri amacıyla karanlık güçlerden aldıkları yardımla gerçekleşen doğaüstü hadiselerdır. Arada sırada de din ile büyü içersinde benzerlik kuran görüşler olmuştur. Bunun ikin de 2 değişik yaklaşım vardır. Bunlardan ilki dinin her şeye kuvveti bir varlığa yöneltilmesidir sihrin ise doğataki bir güce doğaüstü hadiselera yönelmesidir.

Büyü Çeşitleri ve tesirleri Din büyük bir cemaate sahiptir sihrin ise tek tek müşterisi vardır. Dindeki asli yakarış ibadet büyü de yoktur. Bu yüzden din ile büyünün çok değişik bulunduğu açıkça ortadadır. Pek çok büyü çeşidi olsa da tipleri tarafından da pek çok değişiklikler gösterse de altı başlık altında toplamak olasıdür. Esasında büyünün çeşitlendirmesinde daha çok yapılış amaçlarına bir sınıflandırmadan anlatmak olasıdür. Bunlardan ilki ak büyüdür. Ak sihrin daha çok koruyucu büyü bulunduğuna inanılır.

Genel olarak bir ferdin ya da camianın iyiliği amacıyla meydana getirilen büyüler bulunduğu düşünülmektedir. Yani iyi niyetle oluşturulan büyülere ak büyü denmektedir. Sadece teknik olarak büyü tekniklerinden yararlanılmaktadır. Bunun dışında kuraklık, yaralanma, mal ve muygunn zarara uğraması, hastalık, çocuklara ve lohusa hanımlara zarar veren şeylerden korunma hedefiyle ya da bu benzer şekilde felaketler yaşanmadan evvelce korunma hedefiyle oluşturulan büyülerdir. Bu büyü çeşidinde din adamları dini metinlerden yararlanmaktadırlar. Yani koruyucu büyülere ak büyü denmektedir. İkincisi ise kara büyüdür.

Kara Büyüler Kara büyü ak sihrin aksine birine zarar vermek hedefiyle kötü niyetle oluşturulan büyülerdir. Sevgilileri birbirinden ayırmak, evli insanoğluın ilişkilerini bozarak boşanmalarını sağlamak, hasta etmek, sakat bırakmak hem de bireyin ölümüne sebep olmak amacıyla kara büyülere başvurulurlar. Bütün bu istekler de oluşturulan kara büyüler de dini ilkelere aykırı olmakla birlikte kara büyüyü yapanlar dini metinleri ve hem de birtakım mübarek değerleri kara büyüye alet etmekten çekinmezler. Uygulama olarak ilişki yolu denilen karanlık güçlerden cinlerden yardım alındığı onlarla antak kalma yapıldığı düşünülmektedir. Üçüncüsü faktör büyüdür.

Etken büyü yapan şahıslar doğa olaylarını idare ve kontrol altına aldıklarını düşünürler, kendi iradelerinin çok kuvvetli bulunduğunu savunarak doğa hadiselerını yönettiklerine inanırlar. Para psikolojik bir ömürleri olduklarını varsayarak program yöntemlerinde ise birtakım sözleri tekerleme, yakarış, ah etme ile büyüyü hazırlamak amacıyla elverişli haller meydana getirdiklerini düşünürler.

Sihir ve Büyü İlişkisi Nedir? Sihir doğataki güce yönelen doğaüstü hadiselerdır. Bu tip olayların çokca değişik şekillerde gerçekleşmesi ya da yapılıyor benzer şekilde görülmesi şekilinde bir vaziyet da meydana çıkması olasıdür. Para düzgüsel olaylar da diyebiliriz. Çünkü büyü gerçekleştirdikten ardından meydana çıkma şekili para normal doğaüstü hadiseler şekilinde görülmektedir. Bu aşk büyüsü de olsa diğer birinin yerinde olma arzusuyla yapılmış örnek olarak bir çiftin ayrılması da olması da olsa ya da çok daha kötü niyetlerle sevilmeyen, istenmeyen birinin hastalanması ile alakalı başına gerektiğince kötü olayların gelmesi ile de neticelansa her ihtimalde de para normal olarak meydana çıkmaktadır. İkisi de aynı manası barındırması nedeniyle halk arasında kültür ve söylem değişiklıkları neticesiyla aynı mana ancak değişik isim ile ayrılmışlardır.

Sihir yapılması neticesi meydana çıkan neticeler aniden gelişir. Ani olarak yaşanılan bu hususm, olay ya da hadiseler tam tersi tarafında dönmeye başlayarak gerçekleşir. Anadolu bölgesinde bugün dahi sırrı çözülmemiş ya da çözülemeyen fazlası doğaüstü hadise yaşanmıştır. Toplum bunlara bağlı olarak etkisiyle gerçekleştiğini düşünür. Hatta derhal derhal şahıslar toplumdaki birtakım büyücü ve medyumlar ile iletişim halinda olarak açıkça yardım istemesiyle geçindiren olaylar yaşayarak hali normalleştirme eğilimine odaklanmaktadırlar. Yaşanan olaylar fazlası süre küçücük bir topluluk içersinde yaşanmış olmasından o toplumda hayat sürdüren herkes kulaktan dolma bilgilerle de olsa bu tip kim bilir kulak dolguluğu ile var olan duaların etkisinde yaşanmış olan olayları ve bunların sağlamış bulunduğu iletişim ile hareket eden bireylerin zenginliğina inanmaktadırlar.

Büyü doğaüstü Bir hadise mıdır? Büyüler genel olarak soyut kavramların somutlaştırılması ile nitelendirilerek sihir ya da büyü olarak değerlendirilir ve halk arasında sık sık uygulanabilmektedir. İster inanalım ister inanmayalım toplumda örnekleri verilecek açıklanamamış birgerektiğince doğaüstü hadise yaşanıldığına inanan insanoğluın zenginliği oldukca çoktur. Kısaca buradan da anlaşılacağı üzere büyülerin yalnızca insanlara değil mekânlara yapılmasının olası bulunduğu düşünülmektedir. Mekânların nasıl büyülendiği iyi mi metotlar kullanıldığı kim bilir yalnızca bugün bile büyülü bulunduğuna inanılan fazlası mekân vardır. Hatta bu şekil terkedilmiş bir köşkte perilerin hayatış bulunduğunı düşünülmektedir. Veya birtakım mekânlara.

Büyülü Mekânlar Büyülü mekânlar varlıkları ve kent efsaneleri gibi kulaktan dolma söylentilerin toplumda gerektiğince yer ediniyor olması nedeniyle, şahıslarce rağbet gördüğü çokca net bir durumdur. Böylesi mekânların bireylerin taleplerine talep olması ve beklentilerinin karşılanması manası taşıyor olması gibi birgerektiğince ayrıntı bulundurmaktadır. Medyumlar ve büyücülerin sihirleri bozmak amacıyla müracat edilen şahıslar bulunduğu kadar aslen büyü yaparak insanoğluın paralarını ve umut ettiklerini de suiistimal eden şahıslardir. Bu bireylerin insanlar üstüne büyüler yapıldığı kadar mekânlara da büyüler yapmış oldukları düşünülmektedir. Mesela bir ailenin huzursuz olması evlerine ya da bir insanın işlerin yolunda gitmemesi amacıyla işyerlerine büyü yapıldığı da genel olarak toplumda bilinenleridir.

Büyü Hakkında Yaşanmış hadiseler Anadolu birtakım mekânlarda büyülü hadiselerın yaşandığı çokça bilinmektedir. Birfazlası haberlere husus olmakta ve gazeteciler bu mekânlara giderek tetkik gerçekleştirmetadırlar. Her ne kadar doğruluğu net olmamak ile birlikte bu tip hadiselerın yaşanmışlıkları bulunduğu söylenmekte ve inanılmaktadır. Tabiatüstü hadiseler kategorisi ile değerlendirilen ve inanılan hadiseler silsilesinin zenginliği belirli çevrelerce kabul edilebilmektedir. Bu mekânlar çoklıkla mezarlık, türbe, köy gibi mekânlar olmaktadır. Büyü ile alakalı yaşanmış olaylar mevzusunda çevremizden birtakım hikâyeler duymamız olası. Genellikle eski hayat mekanları ya da köy gibi yerleşim mekanlarınde büyüler ile alakalı çok daha çok hikâye duymamız olası. Büyü yapılması amacıyla cinler ile mesajşime geçilmesi gerektiği amacıyla gerçekte cinleri hayatış bulunduğumuz ortamlarda da serbest bırakmış oluruz.

Büyü oluşturulan Mekanlar ve etkisi Genellikle köy benzer şekilde ortamlarda süregelen olmasının nedeni ise köy mekanlarındeki yerleşim düzeni ve hayat şekili ile alakalıdir. Mesela köy mekanlarınde çöpler belediyeler doğrulusunda derli toplu olarak toplanmaz ve cinler çöplü ortamlarda olmaktan hoşlanırlar. Doğal olarak bunda köyde hayat sürdürenların büyü ya da aynısı olgular ile çoksıyla uğraşmasının da etkisi çok çokdır. Genellikle Anadolu’da büyü ya da büyücülük hususu ile alakalı ismini sıkça duyduğumuz aniden çok köy vardır. Hatta bu köyler vakit içersinde büyü ve büyü yapanlardan ötürü terk edilmiş köyler halina gelmişlerdir.

Geçmiş sürelerde bu tip büyü olaylarının köylerde yaşanması kentlerde büyü ya da büyücülük ile uğraşılmadığı manasına gelmiyor. Ancak büyü ayini cinlerle ortak yürütülen çalışmaların neticesi bulunduğu amacıyla cinler büyü meydana getiren ya da üstüne büyü meydana getirilen bireyin bulunduğu ortama misafir olur ve orada da hayataya ismim atar. Köylerde tuvaletlerin de dışarda olması cinler amacıyla bilhassa sevilen mekânlardan olması hususu ile alakalı mühim bir nedendir. Cinler tuvalet ve banyo şekilinde yerlerde olmaktan da çoksıyla hoşlanırlar. Bir şahıs üstüne büyü yapılmış olduysa ve bu birey köyde hayat sürdüren bir bireyse bilhassa de dışarıda olan wc amacıyla bir tek hareket etmek halinda olmasından cinler rahat rahat manipüle ederek yapılmış olan büyü amacıyla vazifesini yerine getirir. Bununla birlikte büyü yapılması halinda tekrar cinler ile iş birliği söz hususu olmasından ötürü tekrar köy mekanlarınde ahır gibi alanlar cinlerin varlıklarını sürdürmeleri amacıyla uygun mekânlardır. Bu gibi sebeplerden ötürü birtakım mekânlar daha yoğun şekilde büyünün hissedildiği ve fazlası süre zarar verilen alanlar olabilir. Büyü ne sebeple yapılırsa yapılsın esasında cinler ile mesajşim kurmak vardır.

Cinler ise her vakit yardım etmezler. Hatta birtakım hallerde yardım ediyor benzer şekilde görülüyor olsalar da insanlara ruhsal ve ruhsal zararlar verebilirler. Genellikle büyü bir bireye değil de bir hane üstüne yapılmış olduysa evde hayat sürdüren herkesi etkiler. Ev ortamında huzursuzluk, aile bireyleri arasında anlaşmazlıklar benzer şekilde problemler baş gösterebilir.

Muska Büyü Yapmak ve Büyü Bozmak Büyü, her durumda kötülük getirmeyebilir de. Bazı hallerde büyü araları açılmış çiftler amacıyla ya da eşler amacıyla de yapılabilir. Bu hale da bağlama büyüsü ya da gideni geri getirme büyüsü denir. Ancak büyü çok dikkatli olunması gereken bir mevzudur. Öncelik ile büyü yapacak ferdin doğuştan gelen birtakım psişik kabiliyetlere haiz olması gerekir. Hemen sonra da kendisini birtakım saklı ilimler ve değişik mevzularda ilerletmesi gerekmektedir. Genellikle büyü gerçekleştirme hususu ile alakalı bugünümüzde çok sayıda dolandırıcılık yapılmaktadır. Büyü yapmış oldurmak isteyen insanların umutsuz ve zor durumdaki hallerinden yararlanarak bireylerin iyi niyetlerini suiistimal ederek parasal kazanç elde etmek adına çok sayıda medyumluk iddiasında tespit edilen şahıslar vardır. Yalnızca büyü yaptırmak değil büyü bozdurmak da itinalı ve mühim informasyon ve kabiliyetlere. Haiz olmayı gerektirmektedir. İyi bir bilici belli başlı bilhassari ve yaklaşımları ile diğeri sözde medyumlardan ayırt edilebilir. Büyü yapan ya da büyü icra eden çok sayıda medyumun kullandığı en mühim materyallerden biri de muskadır.

Muska büyü gerçekleştirme ve büyü bozmak hususlarında bireylerin maksimum dolandırıldığı hususlardır. Çünkü iyi bir kahin iyi civarda Arapça ve Osmanlıca dillerini biliyor ve yazabiliyor olmalıdır. Muska içerisine yazılacak olan duaları ve ayetleri hatalı yazmak ve hatalı programlar gerçekleştirme tehlikeli neticelere da yol açabilir. Doğal olarak birtakım sözde medyumlar da muska yazdıklarını iddia etmektedirler, ancak bu medyumlar muskaların içerisine manalı olmayan yazılar yazarlar ya da bilgisayardan alacakları çıktıları kullanırlar. Muska yapmanın en mühim koşulu muskanın büyü icra eden ya da büyü bozan medyum doğrulusunda elle yazılmış olmasını gerektirmektedir.

Bu şekil kötü eylemlerden bireyi koruyabilecek en mühim husus ise Kur’an ı Kerim ayetleri ve sureleridir. Ancak büyüye maruz kalmış şahsa cinler de müdahalede bulundukları amacıyla üstünde büyü olan birey duaları okumakta zorlanabilir. Çünkü büyüye maruz kalması nedeniyle cinler bu bireyi ruhsal ve ruhsal yönden manipüle edebilir ve dua okumasına ya da rastgele bir durumda inanç sistemi içersindeki programlardan uzak kalmasını sağlar.