Büyü Eşyaları

Büyüler yapılırken, meydana getirilen büyünün haline nazaran büyü eşyaları kullanılmaktadır. Her büyü amacıyla değişik malzemeler bir araya getirilmekte ve yapımı sağlanmaktadır. Çok çok tüketimi görülen eşya bulunmaktadır. Bunlar büyü türüne göre değişiklık gösterdiğinden ötürü tek bir eşya saymak mana ifade etmeyen olacaktır. Bu eşyaların temin edilerek yapılacak olan sihrin tamamlanması sağlanmalıdır. Meydana getirilen büyünün faaliyetinin tam olarak yaşama geçmesi amacıyla bu eşyaların bir araya getirilmesi mühimdir.

Bu yüzden de meydana getirilen bütün büyüler amacıyla büyü eşyaları ile aktivite sağlamak mühim bir adımdır. Her ne amaçla yapılırsa yapılsın tutmasını isteriz. Dolayısıyla yapılacak olan büyünün tutması amacıyla de tamamlanması lüzumludir. Eksik kalacak olan malzemeler bulunduğunda sihrin tutmama mümkünlülüğü yüksektir. Bununla birlikte usta medyumlarca yapılacak olan bu büyüler noksan kalmaması sağlanacak ve sizden birtakım büyü eşyaları istenecektir.

Büyü Yapma Aşamasında Kullanılan Malzemeler nelerdir?
Büyü yapılırken sarfedilen malzemeler nelerdir denilince bunun tek bir cevapı bulunmamaktadır. Büyü eşyaları bu bozukluğun cevapı olarak verilebilir. Bunun sebebi de meydana getirilen büyü ne amacıyla yapılacak ise ona ideal olan malzemelerin olmasındandır. Yapılacak olan büyü tam olarak belirtildikten ardından bu malzemeler belirlenmektedir. Belirlenen malzemeler sonucunda büyü prosedürü tamamlanmalıdır. Tamamlanan eşyalar ile birlikte büyü yapılmaya başlanır.

Büyü yapımında sarfedilen eşyalar içersinde genel olarak hayvanlar bulunmaktadır. Canlı ya da ölü hayvan tüketimi görülmektedir. Bedenlerinin kullanılmasının yanı sıra beden parçalarının da tüketimi görülmektedir. Gene aynı şekilde tüketimi süregelen olan eşyalardan bitkiler de sayılabilmektedir. Bu da tekrar yapılacak olan büyünün kalitesine göre belirlenecek olan bitkiler olmaktadır.

Bununla birlikte bir şahıs üstüne yapılacak olan bir büyüyse şahsi eşyaları kullanılabilmektedir. Birçok parametre malzeme kullanılmaktadır. Kullanılacak olan malzemeler sihrin tamamlanmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla tamamlanan büyü etkisini çok daha süratli göstermektedir. Bu mevzuda eksper medyumlar tarafınca destek alabilmek çok daha yararlı olacaktır.

Büyü Yapılırken Hayvanların Kullanılması
Büyüde hayvan kullanılmasını gerektiren büyüler içersinde bağlama büyüsü ve aşk büyüsü yer almıştır. Kanat ve belli başlık organları kullanılabilmektedir. Hayvanlardan alınan parçalarla meydana getirilen büyüler genel olarak en etkili büyüler olarak bilinmektedir. Bundan ötürü de genel olarak aşk ve bağlanma büyüsü yapımında başvurulmaktadır.

Bazı büyü türlerinde de domuz uzuvları ve yağı kullanılmaktadır. Bu şekil büyülerde geri dönüşü olmayan büyüler yapılmaktadır. Domuz sarfedilen büyüler huzursuzluk ve kaos olan büyüler amacıyla yapılmaktadır. Gene bu tarz büyülerde eksper şahıslar tarafınca yapılması mühimdir. Yanlış yapılacak olan büyüler değişik neticelere namacıyla olmaktadır. Bu da istenilen bir vaziyet olmaktan çıkmaktadır. Doğru bir durumda yapılacak olan büyü etkisini kısa sürede gösterecektir.

Büyü Yaparken İnsan Kullanılması
Büyü yapar iken insan kullanılması aşamasında uygulanacak büyü türüne bakılırsa tekrar ölmüş ya da hayatta olan insandan eşyalar alınabilmektedir. Bu eşyalarla yapılacak olan büyüler genel olarak bağlanma büyüleri amacıyla kullanılabilmektedir. Sevdiğiniz insanın size bağlanması amacıyla meydana getirilen bu büyülerde bilhassa eşya temini mühimdir.

Papaz büyüsü olarak meydana getirilen aşk ve bağlanma büyüsünde genel olarak tanınan hanımın adet kanı olmaktadır. Bunun haricinde daha çok saç teli ya da tırnağı olabilmektedir. Bu örneklerle birlikte dilediğiniz şahıs amacıyla bir büyü yapmış oldurılabilmektedir.

Canlı insanlardan alıncak olan örneklerin dışında ölü insanlardan alıncak malzemeler ile yapılacak olan büyülerde mevcuttur. Bu eşyalar arasından ölenin kefen bezinden alıncak olan bir parça bez ya da ölünün bir kemiği ya da bir parçası gerekmektedir. Bu eşyalarında kusursuz bir durumda tamamlanması gerekmektedir.

Tam olarak temin edilen eşyaların arkasından yapılacak olan büyü etkisini süratli bir durumda gösterecektir. İşin eksperı olan medyumlar tarafınca yapılacak olan bu büyüler ile birlikte etkili bir büyü yapılabilmektedir. Bu oluşturulan büyüler en kısa ve en etkili şekilde istenilen etkii gösterecektir.

Büyüde Kullanılan Madenler nedir?
Büyü yapılırken sarfedilen eşyalar arasında birtakım madenlerde yer almıştır. Çok sık görülmese de kullanıldığı bilinmektedir. Bunlar arasında yer alanlar ise bakır, cıva, demir, kurşun ve gümüş benzer şekilde madenlerdir. Yine bu madenler her büyü de kullanılmamaktadır. Yapılacak olan büyünün kalitesine nazaran hangisinin kullanılacağı seçilmektedir. Kısa sürede bir etki göstermesini istek ettiğiniz büyü amacıyla kullanım sağlanabilmektedir.

Madenlerle yapılacak olan büyü amacıyla içerisine birtakım kıymetli taşlardan da mafsala yapıldığı tanınaneler arasındadır. Genel olarak bu taşların başında ametist gelmektedir. Arkasından da gelen taşlara bakıldığında akik ve kuvars taşları da bulunmaktadır. Enerjilerinin yüksek olması sebebiyle daha çok tercih edilmektedirler. Bundan ötürü de bilhassa aşk ve bağlama büyülerinde kullanılmaları mühimdir.

Büyü Yapımında Kullanılan Çizgiler
Büyü yapımında sarfedilen çizgiler diye bakıldığında karşımıza çoğu açıklama çıkmaktadır. Büyüde sarfedilen malzemelerin haricinde bu çizgi ve harflerde bir arada kullanılmaktadır. Kullanılan bu çizgilerin hepsinin belli bir manası bulunmaktadır. Bundan ötürü de büyünün yapım aşamasında iyi mi bir büyü yapılacak ise ona nazaran bir prosedür yapılması gerektiği belirlenmektedir.

Belirtilenler arasında meydana getirilen şekillerden daire şekilinde olanları öz ruhu temsilen yapıldığı bilinmektedir. Kullanılan artı işaretinin de insan bedenini simgelemektedir. Değişikliği izah eden çizgiler ise ters üçgen şekilinde olan çizgilerdir. Bunun tam tersi olan üçgen şekili ise düzgüsel çizilmiş olan üçgenlerdir.

Bu tarz çizgilerin kullanıldığı büyüler genel olarak birtakım manalarla birleştirildiğinde ayırma büyüsü olarak kullanılabildiği benzer şekilde program şekiline bağlı olarak bağlanma büyüsü amacıyla de kullanılabilmektedir. Yapılan çizgilerle şekiller göz önüne alındığında ayetlerin kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan ayetler ile birlikte sihrin faaliyeti sağlanmaktadır. Yapılacak olan sihrin etkisine göre bir saptama sağlanmaktadır.

Büyüde Kullanılan Harfler ve Anlamları nelerdir?
Büyü yapımında kimi vakit sarfedilen harflerde değişiklik göstermektedir. Bun sebebi de oluşturulan büyünün faaliyetinden kaynaklanmaktadır. Ne amacıyla yapılacak bulunduğu mühimdir. Genellikle vefk yapımında sarfedilen harflere bakılmış bulunduğunda dışarıdan manasız gibi gelebilmektedir. Ancak bu işi meydana getiren eksper medyumlar doğrulusunda yapılması yapılacak büyünün faaliyetini meydana koymaktadır.

Yapılacak olan büyülerin kalitesine bakılırsa bir yapım sağlanmakta ve bu yapımlar amacıyla daha değişik şekillerde prosedürler uygulanmaktadır. Kişiden şahsa ve oluşturulan büyüye gore değişik şekilleri bulunmaktadır. Kullanılan cümleler ile büyü ne amacıyla yapılmışsa onun etkiini göstermesi sağlanmaktadır. İşin ehli olan medyumlarca yapılması bundan ötürü mühimdir.

Büyü yapımında harfler bir taş ya da eşya üstüne yapılması büyünün daha da etkili olması sağlanmaktadır. Harflerle oluşturulan vefkler göz önüne alındığında büyü ve sirayet eden kötü enerjilerden kurtulmak amacıyla yapıldığı da bilinmektedir. Yararlanılan ilim sebebiyle bu mevzuda yetki sahibi ve eksper medyumların yapması mühimdir. Bir tek büyü amacıyla değil hepimiz kendisi amacıyla bir vefk yaptırabilmektedir.

Büyüde Kullanılan Malzemeler namacıyla Önemlidir?
Büyüde sarfedilen malzemeler çok çok örutubet arz etmektedir. Bunu sebebi başta da açıklandıği şekilinde yapımı sağlandığında etkiinin çok süratli bir şekilde gösterilmesi amacıyladir. Genellikle aşık etme ve bağlama amacıyla yapılacak ise malzemeler ciddi bir ehemmiyet teşkil etmektedir. Yapılacak olan büyünün türüne gore değişik malzemeler kullanılmaktadır. Çok daha etili olması amacıyla bu malzemelerin kullanılması ve temin edilmesi gerekmektedir.

Hayvanların ya da bir parçalarının tüketimini genel olarak kara büyü denen büyüler meydana getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Yine yukarıda da bahsedildiği üzere değişik objelerde büyü yapımında kullanılmaktadır. Bu tarz şeylerin arasında enerjisi yüksek olan taşlardan olan ametist ve kuvars şekilinde taşlar tercih edilmektedir. Uzman medyumlar tarafınca yapılacak olan büyülerde hangisinin kullanılması gerektiği mevzusunda data verilmektedir.

Büyü yaptırılmak İstendiğinde Medyumlarla nasıl Bir Görüşme Sağlanır?
Büyü yapmış oldurılmak istendiğinde bu işin eksperı şahıslarla görüşmek yararlı olacaktır. Bu amaçla yapmış oldurılacak olan büyü amacıyla bu mevzuda görüşmek ve bilgi alabilmek en doğru yol olmaktadır. Tercih ettiğiniz bir medyuma gitmeli ve bu mevzuda informasyon almalısınız. Tutmasını dilediğiniz büyü ne şekil bir büyü ise ona gore bir hazırlık yapılmakta ve kullanılacak olan malzemeler belirlenmektedir.

Medyumlar içersinde büyü yapımında değişiklikler görülebilmektedir. Bu amaçla de işinde ehli olan medyumlar tercih edilmelidir. Genel olarak somut objeler kullanılarak büyüler yapılmaktadır. Meydana getirilen büyüleri n çok daha acele ve etkili bir durumda olması amacıyla bu mevzuda onların söylediklerine uyum sağlamak lüzumludir.

Medyum incelemesi yapılırken mevzusunda eksper olanlarla görüşmek çok daha mühimdir. Tecrübeli olması yapılacak olan büyünün faaliyeti yönünden mühimdir. Tecrübeli olmaları faaliyetin yükselmesi ya da sihrin tutması manasında gerektiğince mühim bir yer tutmaktadır.

Uygulanan Yöntemler nasıl Olmalıdır?
Büyü yapılırken oluşturulan teknikler nedir diye bakıldığında bu mevzuda tek bir cevap bulunmamaktadır. Yapılacak olan büyünün türüne nazaran uygulanacak olan teknikler değişiklık göstermektedir. Bunun sebebi yapılması plan edilen sihrin ne amacıyla yapılacağından kaynaklı olmaktadır. Amaca ideal yapılacak olan büyüler genel olarak şahsa özel olmasından tekniklerde değişiklik göstermektedir.

Uygulanan yöntemler arasında sarfedilen malzemelere ideal yöntemler bulunduğu da bilinmektedir. Hem de yapılacak olan büyü her ne amacıyla olursa olsun okunacak olan yakarış ve yapılacak olan vakitlarda değişikdır. Bundan ötürü her büyü amacıyla gittiğinizde değişik metotlara tanık olabilirsiniz. Bazıları yalnız çizgi ve harflerle yapılabildiği benzer şekilde araç-gereç sarfedilen büyülerde gerektiğince süregelendır.

Büyü Bozulurken Kullanılan Malzemeler nedir?
Büyü bozulurken sarfedilen malzemeler nedir diye bakıldığında bu meydana getirilen büyünün kalitesine göre değişiklıklar göstermektedir. Nasıl yapım aşamasında değişik metotlar uygulanıyorsa bozumu aşamasında da değişik metotlar uygulanmaktadır. Bundan ötürü eksper medyumlarca uygulanacak olan metotlarda değişiklık gösterecektir.

Büyü yapar iken sarfedilen malzemeler göz önüne alındığında büyü bozulurken de malzeme kullanıldığı göz önüne alınmalıdır. Burada da tekrar büyü bozumu prosedürü yapılırken kullanılacak olan malzemelerin kusursuz bir durumda temin edilmesi gerekmektedir. Çünkü etkili bir büyü gene etkili yollarla ortadan kaldırılmalıdır. Bunun amacıyla de ne olursa olsun lüzumlu olan malzemeler ile prosedür yapılmalıdır.

Malzemeler kullanılabildiği şekilinde tekrar yapımında çizgi ve harfler de bozum aşamasında kullanılabilmektedir. Bunun amacıyla meydana getirilen büyünün kalitesi anlaşılmalı ve bu hususta ne uygulanacaksa ona nazaran bir prosedür yapılmalıdır. Hem de kullanılacak olan malzemeler çok çok tür olmaktadır. Tıpkı yapımında bulunduğu benzer şekilde bozum aşamasında da öyleki olabilmektedir.

Meydana getirilen büyülerin bozulması aşamasında en başta hayvan ve bitkisel yağlar başta gelmektedir. Yapımında bulunduğu benzer şekilde şahıslara dair örneklerde kullanılabilmektedir. Bunlar genellikle saç teli, tırnak, takı, eşya ve kan örnekleri olabilmektedir. Bunlar da büyünün bozulmasında etkili olan malzemelerdir.

Bazı hallerde da seçilecek duaların okunması tekrar büyülerin bozulmasında etkili bir yol olarak görünmektedir. Medyumların bu mevzuda size verecek oldukları duaların okunması ve tam manasıyla yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu duaların başlangıcında Rahman suresi, Ayet-el Kürsi ve Abesse suresi gelmektedir. Bunların büyü bozma prosedüründe kaçar kere ve hangi saatlerde okunması gerektiği eksper olan medyum doğrulusunda size bildirilecektir. Bozma prosedürü temelinde uygulanacak olan yöntemlerin dışında bu duaların okunması da gerekmektedir.