Büyü Bozma Taşı Ne İşe Yarar

Büyü Eski çağlardan beri türlü amaçlarla sarfedilen büyü gerçekleştirme kadar bozmakta önemlidir. Büyü değişik şekillerde ve değişik fakatçlarla yapılmaktadır. Mesela kendisine aşık etme, soğutma, başarısızlık amacıyla büyü gerçekleştirme olası olabilir. Uzman şahıslar doğrulusunda meydana getirilen bu büyüler tekrar aynı şekilde bölümünde eksper şahıslar tarafınca da bozulmalıdır.

Kendisine ya da ailesine oluşturulan büyüyü bozdurmak isteyen şahıslar, medyumlardan yardım almalıdırlar. Aksi durumda büyü bozma prosedürü ters neticeler doğurabilir. Büyü bozma nedir sorusuna cevap arar iken ilk olarak büyü nedir, iyi mi yapılır sorularını da ttesirkkta fayda var.

Büyü Nedir?
Büyü, eski zamanlardan şu zamana kadar kadar süregelen ve birtakım şahıslar tarafınca meydana getirilen bir işlemdir. Büyü, doğa üstü güçler ile temas kurularak ya da birtakım nesnelerin kendilerine ilişik özel güçleri bulunduğuna inanılan birtakım objeler kullanılarak aşık etme, koruma ya da zarar verme gibi birtakım neticeler elde etmek amacıyla meydana getirilen işler manasına gelir.

Büyü değişik ülkelerde değişik isimlerle bilinmektedir. Mesela İngilizce ’de magi, magic olarak bilinirken Almanca ve Fransızca’ da magie olarak bilinir. Esasında büyü sözcüğünün kökeni Yunanca’ da magos sözcüksinden türemektedir.

Büyü, kendinde özel güçler bulunduğuna inanılan şahıslar doğrulusunda yapılır. Bunlar sihirbaz, şaman, büyücü gibi isimler ile anılırlar. Bu kişilerin güçlerini iyi yada kötü yönde kullanılacaklarına inanılır. Büyü yapma aracı olarak ruhlar, cinler, ölmüş ya da canlı birtakım hayvanlar, şeytanlar, birtakım şekiller ve adlar kullanılabilir. Her ne kadar dinimiz de sihir, büyü yasak olsa da bugünümüzde hala bu işler ile uğraşan şahıslar ve büyü yaptıran ya da bozduran insanoğlu çok çokdır.

Büyü iyi mi Yapılır?
Büyü nedir sorusuna cevap verdikten sonra büyü nasıl yapılır konusunu inceleyim. Eski zamanlardan şu zamana kadar kadar uzanan, değişik dinler de ve kültürlerde de oluşturulan büyüye insanların merakı oldukca çokdır. Her ne kadar İslam dininde yasak bulunduğu bilinse de insanlar bu tekniğe başvurmaktadır. Büyü insan varlığından evvelce de meydana getirilen bir işlemdir. İnsanlık süreyi evvel cinler tarafınca oluşturulan büyüler bulunduğu bilinmektedir.

Birçok büyü yapma çeşidi vardır. Bunlar aşk büyüsünden tütün da meydana getirilen kişiin ölümüne kadar olan büyülerdir. Büyüler birtakım çalgılar kullanılarak yapılır. Bunlar bir fotoğraf, ferdin kıyafeti, bayanın adet kanı gibi birtakım nesnelere lüzumsinim vardır. Büyü yapar iken medyumlar bu nesneleri kullanarak büyü oluşturulan kişiin bilinçaltına hükmederler. Yapılan büyü türüne gore değişik malzemelere lüzumsinim vardır. Özel dualar ve tılsımlar okunarak bu malzemeler mühürlenerek birbiri ile birleştirilir. Bu sayede kendisine büyü meydana getirilen insan şahsi eşyaları kullanıldığı amacıyla tesir altına alınır.

Evde büyü gerçekleştirmeta olası olabilir fakat tesirli değildir. Çünkü büyü özel şahıslar tarafınca özel tılsımlar ve dualar ile yapılmalıdır. Aksi durumda meydana getirilen büyü olumsuz neticelara namacıyla olabilir. Büyü evrensel enerji kaynakları ile yapılmaktadır. Ve büyü yapar iken hava, toprak, su ve alevden yardım alınır. Aynı vakitte ruhlar, cinler, şeytanlar ve ölü hayvanlardan yardım alınabilir. İşte bu gayela büyü eksper şahıslar tarafınca yapılmalıdır.

En Sık meydana getirilen Büyüler nedir?
Büyü değişik fakatçlar ile yapılabilir. İnsanların çıkmaza düştüğünde başvurduğu ve deva olarak gördüğü bir işlemdir. Yapılan birtakım incelemelere göre en sık oluşturulan büyüler arasında şu büyü tipleri vardır.

Hanım ya da erkeği kendisine aşık etmek amacıyla
kadın ve adamın arasının açılması amacıyla
Eşlerin boşanması amacıyla
hanım ya da adamın kısır kalması amacıyla
Bekar kimsenin evlenmesi ya da evlenmemesi amacıyla
Birinin kötülüğü amacıyla örnek olarak hastalanması ya da ölmesi amacıyla
Bir insanın mal ve ticaretinin bozulması amacıyla
Bir kişiin hayvanlarının sütten kesilmesi amacıyla
Bir insanı başka insanoğlu içersinde kötü düşürmek amacıyla
Birinin tarlasının mahsul vermemesi amacıyla
En sık meydana getirilen büyüler arasında bunları saymak olası olabilir. Bu büyüleri muhakkak bölümünde eksper medyumlara ya da hocalara yapmış oldurmak lüzumir. Alanında eksper olmayan şahıslara yaptırılan büyüler ya tutmaz ya da negatif neticeler doğurabilir. Bu yüzden büyü yaptırmak isteyen şahıslar gidecekleri medyumları eskiden incelemeleri lüzumir.

Büyü Çeşitleri nelerdir?
Uzman medyumlar tarafınca meydana getirilen lüzumtiğince çok büyü çeşidi vardır. Her gaye amacıyla büyü gerçekleştirme olası olabilir. Bazı büyülerin neticeları ölümcül olabilir. Büyü bir silah olarak dşayetlendirilebilir. Ve meydana getirilen büyüler oldukca kısa surede tesir etmektedir. Büyüler ak büyü, kara büyü ve kırmızı büyü başlıkları altında incelenebilirler.

Yapılan birtakım ttesirklerin neticesine göre süregelen bir durumda oluşturulan büyü tipleri arasında bunlar bulunmaktadır.

Papaz büyüsü
Donuz büyüsü
Yumurta büyüsü
Sabun büyüsü
Kilit büyüsü
41 büyüsü
Bağlama büyüsü
Meni ile oluşturulan büyüler
Kaşık büyüsü
Kan büyüsü
çok çok çok büyü çeşidi olan büyüleri medyumlar değişik hedeflerla gerçekleştirmetadır. Bunun yanı sıra her büyü amacıyla değişik özel malzemeler de kullanılmaktadır. Yukarı da bahsedildiği benzer biçimde bu malzemeler özel yakarış ve tılsımlı sözler ile mühürlenerek bir birine bağlanır ve büyü meydana getirilen birey büyü yapılırken şahsi eşyaları kullanıldığı amacıyla tesir altına alınır.

Büyü Yapıldığı nasıl Anlaşılır?
Büyü, şahsın kendisine yapıldığı gibi eve de büyü yapılabilir. Büyülü kişilerin davranışlarında birtakım değişikler olur. Peki büyü yapıldığı nasıl anlaşılır? Bunun amacıyla büyü oluşturulan kişiin davranışlarını, ruhsal ve fizyolojik hallarını gözetlemek lüzumir. Bu şahıslar de birtakım açıklanan meydana çıkar. Bunlar;

Daha eskiden sevdiği şahıslara kötü davranıyorsa
ferdin anne, baba ve kardeşleri, karı, koca ve çocukları ile bağları zayıflamış ise ya da hiç ilgilenmiyor ise
Asabiyet yada kızgınlık hali varsaYemeklere ve dini kalitesi belirleme edilen eşyalara saygısız davranıyor ise
Önceden dini sorumluklarını yerine getirirken bu uygulamalardan kaçınıyor ise
Kişisel hijyenine ilgi etmiyor ise
Yaşadığı yeri temizleniyor ise
Günde 12 saatten çok uyuma talebi var ise
İşinde ya da okulunda başarısız ise
Hayvanların bu şahıslara kızgın davranması yada korkup kaçması şeklinde bir hal var iseBu durumda şahsa büyü yapıldığı anlaşılmalıdır.

Eve oluşturulan büyüler de aileyi lüzumtiğince derinden sarsmaktadır. Bu durumda görülen birtakım açıklanan ise şu şekilde olabilir.

Evde daimi çıkan namacıylai belli olmayan huzursuzluklar
daimi üzüntü halinda olma
Yatak odasında kasvet ve huzursuzluk bulunması
Eve gelen konuklarına sayısında azalma
Yemeklerin lezzetsiz olmaya başlaması
Eve gelenlerin bir daha gelmek istememesi
Evin hijyenik hale getirilmesi halinda sıksık dağınık ve pis olması
Bu şeklinde sendromların olması birileri tarafınca eve oluşturulan büyü var manasına gelmektedir.

Büyü iyi mi Bozulur?
Farklı çeşitlerde ve değişik hedefler ile meydana getirilen büyüler aileye ve şahsa zarar verdiğinden ötürü bozulmalıdır. Büyü iyi mi bozunur sorusuna baktığımızda değişik yollarla büyüler bozulmalıdır. Bunun amacıyla işin ehli olan şahıslardan yardım alınmalıdır.

Meydana getirilen büyüyü bozmak amacıyla ilk olarak büyü yapıldığından net olunmalıdır. Büyü yapıldığına düşünce getirdikten sonra oluşturulan sihrin ne bulunduğu belirleme edilmelidir. Yapılan sihrin ne bulunduğu belirleme edilmezse tesirli ve doğru bir büyü bozma prosedürü gerçekleştirme olası değildir.

Büyü yapımında sarfedilen birtakım malzemeler büyü bozmak amacıyla de tüketilir. Büyüler eksper şahıslar doğrulusunda özel dualar ve tılsımlı sözler kullanılarak ve fotoğraf, giyim gibi birtakım nesnelerin desteği ile bozulabilir. Büyü bozma aracı olarak bir başka teknik de büyü bozma taşıdır.

Büyü Bozma Taşı Ne İşe Yarar?
Yüzyıllardır geçindiren büyü yapma prosedürü benzer biçimde büyü bozma da lüzumtiğince süregelendır. Büyü oluşturulan kişi şayet kendisine büyü yapıldığını fark ederse bunu bozdurmak amacıyla medyumdan destek almalıdır. Büyü bozmak amacıyla detaylı dualar bulunduğu gibi büyü taşı da kullanılmaktadır.

Büyü taşı nedir diye bakmış bulunduğumızda meydana getirilen büyüleri bozmak ve büyülerin tesirini kaybetmesi amacıyla sarfedilen bir taştır. Bu taş yardımıyla meydana getirilen büyüler bozunur.

Büyü bozma taşı, oluşturulan büyüleri süratli bir durumda bozmak amacıyla tüketilir. Büyü bozma taşı ne işe fayda sorusunu bu şekilde tanımlamak olası olabilir. Genelde büyüler, dualar, fotoğraflar, kağıt parçaları yada aynısı şeyler ile bozulmaktadır. Sadece daha süratli ve tesirli çözüm amacıyla büyü bozma taşı kullanılmaktadır.

Mesela büyü bozma taşı ile kara büyüler, ayırma büyüleri, bağlama büyüleri bozulabilir. Üstünde büyü bulunduğunu düşünen şahıslar bir eksper medyumdan yardım alabilirler. Çünkü bu büyü bozma taşı yalnızca bölümünde eksper şahıslar doğrulusunda temin edilir. Büyü bozma taşı her insanın bulabileceği bir taş değildir.

Kimler Büyü Yapar?
Hepimiz büyü yapılabilir mi sorusuna aranan cevap olarak hayır demek olası olabilir. Çünkü büyü meydana getirecek şahıslar eski zamanlardan bu yana birbirine el vermiş ve ailelerini genişletmiş şahıslardir.

Büyü meydana getirecek ferdin, büyüklüğe merakı olması lüzumir. Büyücülükte hangi malzeme hangi fakatçla tüketilir, bu malzemeler nerelerden temin edilir ve nasıl tüketilir bunları bilmesi lüzumir. Bundan ötürü hepimiz büyü yapamaz. Basit şahıslara yaptırılan büyülerin tesirleri negatif neticelar doğurabilir. Büyü gerçekleştirme gibi oluşturulan büyüyü bozmak da önemlidir. Büyü bozmak da bir özel beceri sayılır. Bundan ötürü meydana getirilen sihrin ne işe yaradığını bilmek, bozmak amacıyla hangi malzemelerin ve iyi mi kullanılacağını bilmek konusu ile ilgili kafi bilgi ve donanıma sahip olmak lüzumir. Her insanın büyü yapamayacağı benzer biçimde hepimiz de büyü bozamaz.

Ayrıca bu şahıslar doğuştan ya da sonradan kazanılan özel güç ve kabiliyetlere sahip şahıslardir. Bu özel ruhani güçlere haiz olan şahıslar büyü yapabildikleri gibi oluşturulan büyüyü bozma benzer biçimde güçlere de sahiptirler. Büyücülük, bir tek büyü gerçekleştirme değildir. Aynı vakitte meydana getirilen büyü bozmak da önemlidir.

Medyum Kimdir?
Medyum kime denir? Sorusuna bakmış bulunduğumız da, bu şahıslar ruhlar alemi ile irtibata geride bıraktığımız ve ölüler ile canlılar arasında bağlantı kurabildiğini iddia ederler. Bu sözcük Fransızca kökenlidir ve Türkçe aracı manasına gelmektedir.

Medyumlar uzun yıllardır hizmet vermektedir. Eski cağlardan şu zamana kadar uzanan medyumlar, değişik fakatçlarla detaylı büyüler yaparlar. Bu yüzden büyü yaptırmak yada bozdurmak isteyen şahıslar bu özel insanlardan yardım alabilirler.

Medyumlar aşk büyüsü, bağlama büyüsü, kısmet açma ve başarı büyüsü gibi büyüler gerçekleştirmetadırlar. Büyü pazarında uzun senelerdir hizmet veren bu şahıslar, bölümünde eksperdırlar.

Meydana getirilen sihrin olumsuz sonuçlanmaması ve olumsuz tesirler doğurmaması amacıyla medyumlardan destek alabilmek lüzumir. Alanında eksper olmayan şahıslara yapmış oldurılan büyüler yada evde şahsın kendisi doğrulusunda oluşturulan büyüler tesirsizdir. Çünkü büyü yapılırken ya da bozunurken özel dualara ve özel tılsımlı sözlere lüzum vardır. Bunlar herkes doğrulusunda kim bilir.

Derdine derman arayan şahıslar, büyü yaptırmadan ya da bozdurmadan evvelce ne olursa olsun iyi bir ttesirk yapmalı ve bölümünde ilerlemiş emin ve tecrübeli bir bilici doğrulusunda destek almalıdır.

Bundan ötürü yüzyıllardır sorunu olan, derdine derman arayan şahıslar doğrulusunda kapıları lüzumtiğince çok çalınmakta olan medyumlar, ruhani güçleri ve özel becerileri yardımıyla büyü yaptırmak yada bozdurmak isteyen şahıslara yardım etmektedirler.