Bağlama Büyüsü Etkileri Nelerdir

Bağlama büyüsü oluşturulan şahıs üstünde büyü yapıldığı andan itibaren çok büyük değişimler olmaktadır. Bireyin hareketleri ve şahısliği değişmektedir. Büyü yapılmadan evvelce yapmadığı her şeyi yapabilir. Aynı şekilde daha eskiden gerçekleştirmekten hoşlandığı ve sık yaptığı şeylerden hoşlanmayabilir. Yapılan büyü nedeni ile değişen karakteri hayatının tamamını değişik yönlerde değiştirecektir. Bağlama büyüsü ile alakalı bütün detaylar hususunun en mühim alanı büyüyü yapacak olan hocanın ya da medyumun hangi metodu kullanacağıdır. Bu yüzden büyü yaptıracağınız hoca ya da medyumun mevzuya hakim ve ilmi çok yüksek bir hoca olması gerekmektedir. Bu konunun bu derece mühim olmasının tek nedeni ise büyü ile alakalı bilgi kapasitesi olmayan biri tarafınca yapılmaya çalışılan büyü hatalı bir teknik program nedeniyle ters tepebilir.

Bağlama büyüsü etkileri ne vakit görülür? Konusu ise sihrin ne gaye ile ve kim amacıyla yapıldığına bağlı olarak değişiklık göstermektedir. Doğal ki büyü yapan medyumun yetenek ve tecrübesinin önemi de çok büyüktür. Yapılan bağlama büyüsünde sarfedilen malzemeye bağlı olarak sihrin etkileri ve etki etme zamanı değişim göstermektedir. Halk arasında çok çok çok ilgi gösterilen ve etkileri yüksek bağlama büyüsü çeşitlerinden birisi adet kanı ile ortaya getirilen bağlama büyüsü olmaktadır. Yalnızca etkileri yüksek olmakla kalmayıp büyünün yapılışından sonra çok kısa bir vakitde tutması da insanların ilgi göstermesine neden olmaktadır. Yapılan bağlama büyüsü türüne nazaran değişiklık göstermekle birlikte sihrin tutması 3 gün ile 21 gün arasında olmaktadır.

Bağlama Büyüsü ortaya getiren Kişide Bulunması gereksinim duyulan Genellikler nelerdir?
Bağlama büyüsü yaptırmak isteyen şahıslar büyü yapmış oldurmak istedikleri şahısi çok iyi tanımaları ve incelemeleri gerekmektedir. Çünkü büyü ortaya getiren ferdin belirli özellikleri taşıması gerekir. Bağlama büyüsü icra eden şahısin taşıması gereken özellikler ise şunlardır;

Havas ilmini çok iyi bilmeli ve ruhani varlıklardan yardım alabilme kapasitesine haiz olmalıdır.
Bağlama büyüsü yapabilmek amacıyla gerekli olan ayin ve okumalara hakim olmalı, kusursuz ve ezbere çok iyi okuyabilmelidir.
Büyülerin her çeşidini yapabilmek amacıyla gerekli olan yetenek ve deneyime sahip olmaları gerekmektedir.
Hangi büyüde hangi ritüelin uygulanacağını bilmeleri gerekir.
Bağlama Büyüleri nasıl Yapılır?
Bağlama büyüsü ile alakalı bütün detaylar mevzusunun mühim bir alanını de bağlama büyüleri nasıl yapılır? Mevzusu oluşturmaktadır. Ak büyüler arasında yer alan ve en çok tercih edilen büyülerden olan bağlama büyüleri iyi kalpli büyü olarak bilinmektedir.

Her ne kadar merhametli bir büyü çeşidi olsa da muhakkak eksper bir hoca ya da bilici doğrulusunda yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde büyüyü yapan ve yaptıran şahıs amacıyla de neticesi kötü olabilmektedir. Bağlama büyüsü ortaya getirilen şahıslar içersinde meydana gelen gerginlik ve soğukluk büyü gerçekleştirdikten sonra muhakkak düzelme göstermektedir.

Bağlama büyüsü ile alakalı bütün detaylar konulu yazımızın başlangıcında da bildirdiğimiz şeklinde bağlama büyüsü sadece sevgi ve aşk mevzularında yapılmaz. Çocuklar ile aileler arasında yaşanmış olan çatışmaların önlenmesi amacıyla bağlama büyüsü yaptırmak iyi neticelar verecektir. Ailesiyle iyi geçinemeyen, ailesine saygısızlık ortaya getiren çocuklara ve ailelerine de yapılırsa etkileri daha acele görülmektedir.

Bağlama Büyüsü ortaya getirilen Kişide açıklanan nedir?
Bir şahsa bağlama büyüsü yapılıp yapılmadığını kavramak tahmin edildiğinin aksine çok kolaydır. Genellikle yakın etrafı ve ailesi bunu çok acele anlayabilir. Büyü oluşturulan şahısin tavırları ve davranışları bu hususta en büyük ipuçlarını verecektir. Bağlama büyüsü oluşturulan birey alışkanlıklarında ve davranışlarındaki değişimler dışında büyü yaptıran şahsa karşı çok büyük ilgi duyma şeklinde davranmaya ismim atar. Onunla ilgilenmeye ve o şahısi sıksık aramaya, sormaya ismim atar. Aşırı bir ilgi ve muhabbet ile bağlanması ise büyü yapıldığının en büyük sendromu olmaktadır.

Kendisine bağlama büyüsü yapıldığını yakınları farkına varır fark etmez büyü bozdurmak amacıyla çok etkili ve tecrübeli bir bilici hocaya başvurmalıdır. Bazı hallerde bağlama büyüsünü bozmak çok zor duruma gelebilmektedir. Bu durumların en başlangıcında evli olan bir kadın yada erkeğe ortaya getirilen büyüler gelmektedir. Unutmadan şunu önemle hatırlatmak isteriz. Üstünde bağlama büyüsü yapıldığını hisseden şahıs büyü bozmak amacıyla kendisi aslabir şey yapmamalıdır. Yeterince data sahibi olmayan şahıslara de bozdurmaya çalışması kendisi amacıyla tehlike arz edecektir. Bu gaye ile kendine büyü yapıldığından şüphelendiği anda eksper ve tecrübeli bir bilici hocaya başvuru etmesi en doğru hareket olacaktır.

Bağlama Büyüsünde yakarma okunması olası mu?
Bağlama büyüsü ile alakalı bütün detaylar hususunu anlatırken büyüyü yapar iken yakarma okunuyor mu sorusu aklınızda belirmiş olabilir. Bütün büyülerde ve oluşturulan ritüellerde dua okunmaktadır. Duasız aslabir büyüsel program yapılmamaktadır. Bilici hocalar her büyüye dair olan değişik duaları okuyarak büyü yapmaktadırlar. Bağlama büyüsü duaları da bu aşamada medyumlar tarafınca okunmaktadır.

“innema emruhu iza erada şey’en en yekule lehu kün fe’yekün. Fe-subhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun”

Allahu ekber kul in künbütün tuhibbunellahe fettebiuni yuhhib kümüllahe ve yağfireleküm zunubeküm vallahu gafurun rahim kad şeğafeha hübben ve inne leneraha fiy delalin mürin yuhıbbnehüm ve yuhıbbınehü ezilletin alel müminine e izzetin alel kafirin.

En etkili bağlama duası da şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim.

“Yâ Allâhü yâ vâhıdü yâ ehadü enfıhnî minke bi nefhatin hayrin*inneke alâ külli şey’in kadîr.”“Allâhümme ağninî bi helâlike an harâmike ve bi tâatike an ma’siyetike ve bi fadlike ammen sivâk.”

“Yâ Hayyü Yâ Kayyûm. Bismillâhi Allâhü Ekber. Yâ İlâhena ve ilâhe külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente

Yâ hayrel vârisiyn*Ya erhamer râhimin*Yâ semiy’ad düâ’*Yâ Allâhü yâ Allâhü ya Allâhü yâ âlimü yâ âlimüyâ semiy’uyâ hakiymü yâ mâlikü yâ melikü yâ merhabaü yâ hakku yâ kaîmüyâ muhsiyyâ mu’tiyyâ mâniûyâ muhyîyâ muksitüyâ hayyü yâ kayyûmüyâ ehadü yâ samedüyâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ vehhâbü yâ ğaffâruyâ kariybülâ ilâhe illâ ente sübhâneke ente hasbî ve ni’mel vekîl.

İnneke alâ külli şey’in kadîr.Yâ men yûlicül leyle fin nehâri ve yûlicün nehâre fil leyli ve yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb.”

Bu dualar çoklıkla okunuyor olsa da daha çoğu yakarış bağlama büyüsünde ve bağlama ile alakalı ritüellerde okunmaktadır. Genellikle karı kocaların birbirine bağlanması amacıyla ortaya getirilen bağlama büyüsünde yıkılmakta olan yuvanın kurtulmuş bulunduğu ve eşlerin birbirine bağlı kaldığı da görülmektedir.

Bağlama Büyüsü Kimlere Yapılır? Kimlere Yapılmaz?
Bağlama büyüsü ile alakalı bütün detaylar mevzusunda bu büyünün kimlere yapılması gerektiği ya da yapılmaması gerektiği hususu da çokca mühimdir.

Erkek ya da kız arkadaşınıza yaptırarak onun yalnız size bağlı olmasını sağlayabilirsiniz.
Nişanlınıza yapmış oldurarak gözünün sizden diğersını görmemesini sağlayabilirsiniz.
Eşinize yapmış oldurarak size ve evine bağlı bir eş elde edebilirsiniz.
Asi olan çocuklara yaptırarak onları eve bağlayabilirsiniz.
Ayrılmak üzere olan evli çiftlere yaptırarak evliliklerinin devam etmesini sağlayabilirsiniz.
Bütün bunlardan diğer bağlama büyüsü diğersının sevdiği şahsa ya da diğersının eşine yaptırılmamalıdır. Hem de kötü gaye ilerla ortaya getirilen bağlama büyülerine başvurulmamalıdır. İyi gaye iler üstüne oluşturulan bağlama büyülerini tercih etmek mühim bir unsurdur. Yoksa büyünüz kara büyü sınıfına da girebilir.

Bağlama Büyüsünde Tılsımlı Sözlerin Yeri Nedir?
Bağlama büyüsü ile alakalı bütün detaylar anlatılırken tılsımlı sözlerden bahsetmeden geçmek olmaz. Bütün büyülerde bulunduğu benzer biçimde bağlama büyüsünde de tılsımlı sözlerin yeri ayrıdır. Bilici hocaların söylediği kelimeler ve dünyevi olmayan varlıklarla bildirişim bağlama büyüsünde mühim bir yere haizdir. Gerçek neticelar alabilmek amacıyla işinde eksper olan bir bilici yardım almanız gerekir. Bunun amacıyla de doğru yerdesiniz. Kahin hocamız sizlere bağlama büyüsü ve diğer büyü çeşitleri mevzusunda yardımcı olacaktır.