ZOR BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI

Birini kendine aşık etme duası, olanaksız tüm aşkların en mutlu çıkış noktası olmuştur. Birini kendine aşık etme duası yardımıyla şimdiye kadar birini sevmesi bile mümkün olmayan pek oldukca şahıs evlilik yoluna girmiştir.

Zor birini kendine aşık etme duası, tesiri bakımından oldukça kuvvetli etkilere haizdir. Bununla beraber kalıcılığını oldukca uzun süre süresince da korumaktadır.

Birini kendine aşık etme duası ile birçok hayırlı iş tamamlanabilir. Bununla beraber edilen niyete gore değişik amaçlara da hizmet edebilen bir duadır.

 

Bu duanın en mühim kısmı niyet etme aşamasıdır. Birini kendine aşık etme duasında eğer niyet edilirken yeteri kadar samimi ve içten olunursa o süre bu yakarma her türlü güzelliği elde edecektir. Örnek vermek gerekirse; kocası evi terk eden bir bayan birini kendine aşık etme duası okuyarak kocasını evine tekrardan döndürebilir. Ya da bir başka örnek olarak; evlenmek isteyen fakat evlenmek için önlerine devamlı engeller çıkan çiftler de birini kendine aşık etme duası yardımıyla yaşadıkları sorunlardan kurtulabilmektedir. Genel olarak birini kendine aşık etme duası şu kişilere okunması mümkün:

 

Aralarında soğukluk bulunan karıya/kocaya

 

Nişanlılık döneminde mesele yaşayan çiftlere

 

Sevgilere

 

Flört edenlere

 

Karşı taraftan gelen ilgi ve alakayı yetersiz bulanlara

 

Asla aşık olmamış kişilere

 

Platonik olarak yürek yarası çekilen kişiye

 

Birini kendine aşık etme duası oldukça tesirli olan bir duadır. Bu duanın okunuşu esnasında dikkatli olmak gerekir. Birini kendine aşık etme duası ile hanım ya da erkeği aşık etmek mümkündür.

BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI OKUNUŞU

 

Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî.

Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh.

Züyyine lînnâsi hubbüş şehevati minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel .

Kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars, zalike rnetaul hay-atid dünya, vallahü indehu husnül meâb.

Kirâmen kâtibine ya’lemûne mâ tef-alûn.

Allâhümmahrik ve heyyic kalbi ve akli fülan alâ hubbi fülan bil mehabbetil kaviyy-etî veşşedîdeti min ğayri mühletin bilâ ihtiyarin velev kâne fîhi fanatik, bil aceli ve sür-ah.

Bu yakarma; her sabah ve her akşam 3 kez olmak suretiyle okunmalıdır. Yakarma okumadan ilkin muhakkak abdest almak gereklidir. Duaya başlamadan önceniyet edilmelidir.

 

KUVVETLİ AŞK DUASI

Güçlü aşk duası, aralarında soğukluk bulunan kişilerin okuyabileceği bir duadır. Bununla beraber daha ilkin hiçbir araya gelmemiş kişiler tarafınca da okunduğunda oldukça etkili olabilmektedir. Güçlü aşk duası yardımıyla, karşı taraf süre içinde ilgi duymaya adım atar. Iyi mi bulunduğunu anlamadığı bir halde bir çekim hisseder. Duanın tertipli okunmasıyla da beraber giderek artan ilgi, sonunda güzel bir aşka dönüşür.

Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı hacet.

 

İmkansız birini kendine aşık etme duası, erkeği kendine aşık etme duası, bayanı kendine aşık etme duası, güçlü aşk duası, en tesirli, aşk duası şeklinde birçok içeriğe sitemiz üstünden ulaşabilirsiniz. Tüm içeriklerimiz %100 esasına uygun olup Türkiye’nin en güvenilir ve en meşhur medyum hocası tarafınca hazırlanmış olur. Sitemiz üstünden ilim irfan sahibi hocamıza ulaşarak merak ettiğiniz tüm mevzular hakkında data alabilirsiniz.

 

Yorum yapın