TERK EDEN SEVGİLİYİ GERİ GETİRME DUASI

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası oldukça sık tercih edilen ve tesirli olan bir duadır. Bu yakarış yalnızca sevgililere uygulanmaz. Bununla birlikte terk eden kocayı geri getirmek için de okunabilir Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunduğu süre kısa süre içinde terk eden sevgili geri dönecektir. Bununla birlikte eve gelmeyen, evden ayrılan eşler ve sevgililer için de kullanılabilir. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası, yaşanmış olan soğuklukları ve tartışmaları ortadan kaldırır. Bu sayede tekrardan birlik ve beraberlik yaşanır.

 

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası için uygulanması koşul olan bazı tinsel emek harcamalar vardır. Bunlar doğru ve eksiksiz yapılmalıdır. Tüm şartlara uyum sağladıktan sonrasında terk eden sevgiliyi geri getirme duası tesirini gösterecektir.

 

 

Giden sevgiliyi geri getirme duası ya sevgiliyi geri döndüren yakarış olarak başka kaynaklarda da geçmektedir. Amaç aynı olduğundan birkaç sözcüğün değişik olması pek mühim değildir. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası hem bayanlara hem de erkeklere yapılabilir.

 

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası:

 

Bismillahirrahmanirrahıym.

Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya Allahü ya Tanrı

 

AYRILAN SEVGİLİYİ GERİ GETİRME DUASI

 

Eski sevgilinin tekrardan dönmesi için okunacak dualar içinde yer almıştır. Ayrılan sevgili geri getirme duası iyi niyetlerle ve hakkaten samimi bir halde edilmelidir. Bu dualar insanoğlunun en masumane isteklerini gerçekleştirmek için okunması mümkün. Gönül sızısı çeken kişilerin ayrılan sevgiliyi geri getirme duası ile acılarının son bulmuş olduğu bilinir.

 

Ayrılan sevgiliyi geri getirme duası:

Bismillahirrahmanirrahıym.

 Allhumme ya mevdiü küllü şekva yada şahidü küllü necva yada alimü küllü hifyetin yada kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey’in kadir, ve egusai, Ya Tanrı, Ya Tanrı, Allahümme ya Badiü la bidayete kir, ya daimü la nifade kir, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, tanrısal ente Tanrı-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak

 

TERK EDEN SEVGİLİYİ GERİ GETİRME DUASI NASIL OKUNUR?

Terk eden sevgiliyi geri getirme duasının okunuş şekli oldukça önemlidir. Dualar, kulların isteklerini Tanrı’tan isteme şeklidir. Dualar kesinlikle iyi niyetli olmalıdır. Fena niyetler beslenerek edilen dualar asla kabul olmaz. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunmadan ilkin muhakkak abdest alınmalıdır. Duaya ve duanın tesirine kalpten inanmak oldukça büyük ehemmiyet taşır.

 

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunurken edilecek olan niyet oldukça önemlidir. Bu niyet içten 3 kere ve sesli bir halde 3 kere edilmelidir.

 

Gövde temizliğinde olmasıyla birlikte ruh temizliği de oldukça önemlidir. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunmadan ilkin zihinde yer kaplayan tüm düşüncelerden arınmak gerekir. Yakarış esnasında akılda herhangi bir sual işareti bulunmamalıdır.

Dualara euzü besmele ile başlanmalıdır. Ve yakarış bitiminden sonrasında Fatiha, Felak, Nas surelerinin okunmasında yarar vardır.

 

 

Gideni geri döndürme duası, terk eden sevgiliyi geri getirme duası, ayrılan sevgiliyi geri döndürme duası şeklinde birçok hayırlı yakarış sitemiz üstünde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en meşhur medyum hocasına sitemiz üstünden ulaşarak merak ettiğiniz tüm tinsel emekleri öğrenebilirsiniz.

 

 

 

Yorum yapın