SOĞUYAN SEVGİLİYİ TEKRAR AŞIK ETME DUASI

Soğuyan sevgiliyi yine aşık etme duası şimdiye kadar birçok birlikteliğin kurtarılmasında büyük rol oynamıştır. Soğuyan sevgiliyi yine aşık etme duası yardımıyla birçok mutlu yuva kurulmuştur.

Ara sıra sevgililer ya da eşler arası uzaklaşmalar olabilir. Bunlar her insanın yaşamış olduğu küçük problemlerdir. Fakat bu küçük problemlerin büyümesi ve daha büyük problemler haline gelmesiyle yaşanmış olan durumlar can can sıkan olabilmektedir. Soğuyan sevgili yine aşık etme duası ile bu soğukluk ve uzaklaşmalar giderilir. Böylece eski ilişkiye geri dönülerek kalıcı mutluluk sağlanır.

 

Bismillahirrahmanirrahıym.

Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya Allahü ya Tanrı.

 

 

Bu yakarış her sabah namazından sonrasında 3 kere peş peşe okunmalıdır. Duanın okunmasının peşinden 33 tane euzü besmele çekilir. Arkasından 99 kere “Ya Vedud” esması çekilerek soğuyan sevgiliyi yine aşık etme duası tamamlanmış olur. Tüm dualarda olduğu şeklinde bu duada da niyet etmek oldukça önemlidir. Niyetin kalpten ve samimi bir halde edilmesi gerekir.

 

Sevgiliye kavuşturan yakarış, genel olarak uzak mesafede olan kişiler için kullanılır. Sevdiğiniz şahıs ile aranızda kilometreler var ise ve bir türlü bulaşamıyorsanız sevgiliye kavuşturan yakarış okuyabilirsiniz. Bununla beraber yalnız fizyolojik mesafeler için değil, ruhsal mesafeler için de okunabilecek bir duadır. Sevdiğiniz ile fizyolojik anlamda yakın mesafede olabilirsiniz fakat kimi zaman birbirinize yakın hissetmezsiniz. Bu şekilde durumlarda okunan sevgiliye kavuşturan yakarış ile problemler çözülmesi mümkündür.

 

Sevgiliye kavuşturan yakarış okunuşu şu şekildedir:

 

Allhumme ya mevdiü küllü şekva yada şahidü küllü necva yada alimü küllü hifyetin yada kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey’in kadir, ve egusai, Ya Tanrı, Ya Tanrı, Allahümme ya Badiü la bidayete kir, ya daimü la nifade kir, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, tanrısal ente Tanrı-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak

 

 

Sitemiz üstünde tüm aşık etme duaları, aşık eden dualar mevcuttur. Türkiye’nin en meşhur ve en güvenilir medyumuna sitemiz üstünden ulaşarak merak ettiğiniz tüm mevzularda detaylı data edinebilirsiniz.

Yorum yapın