SEVGİLİYİ KESİN DÖNDÜRME DUASI

SEVGİLİYİ KESİN DÖNDÜRME DUASI

SEVGİLİYİ KESİN DÖNDÜRME DUASIPin
SEVGİLİYİ KESİN DÖNDÜRME DUASI

Sevgiliyi kati döndürme duası ortalama 24 saat içinde tesir eder. Bu yüzden en süratli geri döndürme duaları içinde yer alır. Bu dualarda, sözlerden ve ritüellerden daha mühim olan nokta; niyetlerdir. Sevgiliyi kati döndürme duası için edilen iyi ve güçlü bir niyet bu yakarış üstünde büyük tesir elde edecektir. Sevgiliyi kati döndürme duası adamların de bayanların da uygulayabileceği bir duadır. Genel olarak hanımefendiler tarafınca ayrılan adam sevgiliyi geri döndürmek için kullanır. Anca günümüzde hanımı geri döndürmek için bu duayı kullananların sayısı da küçümsenmeyecek kadar fazladır.

Sevgiliyi kati döndürme duası ile sevgiliyi döndürme büyüsü kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır. Büyüleri, uzman medyum hocaların öteki evren varlıkları ile haberleşerek uyguladıkları bazı tinsel çalışmalardır. Fakat duaların bunlarla bir alakası yoktur. Bazı dualar için tinsel ritüeller kullanılsa da, hiçbir iblis, cin ya da öteki evren varlığı dualara karıştırılmaz.

Bu sebeple; sevgiliyi kati döndürme duası kesinlikle günah değildir. Yapılmasında hiçbir sakınca yoktur.

Oldukca kuvvetli ve etki alanı oldukça yüksek bir duadır.

Ayrılan sevgiliyi geri getirme duası fazlaca kalıcı ve etkili bir duadır.

Bu duanın minik bile olsa herhangi bir detayının atlanması bile duanın tesirini yıkıp tesirinin kaybetmesine sebebiyet verir. Bu sebeple tüm aşamaları iyice okumanızda yarar var.

SEVGİLİYİ KESİN DÖNDÜRME DUASI OKUMAK İÇİN

Sevgiliyi kati döndürme duası okunmadan ilkin bu duanın okunuş biçimini sizlere aktarmakta yarar vardır. Bu yakarış için kullanılan bazı tinsel uygulamalar ile yakarış gerçekleşir. Ve bu tinsel uygulamalar için de bazı malzemelerin temin edilmesi şarttır. Tanrı’ın esmasının üstüne okunacağı bir fotoğraf gerekir. Bu fotoğraf, eski sevgiliye ilişkin olmalı ve mümkün olduğunca net olmalıdır. Bilhassa kişinin yüz çehresi belirgin olmalıdır.

Terk eden sevgilinin fotoğrafının bulunamadığı durumlarda çizgisiz bir dosya kağıdına fotoğraf de çizilebilmektedir. Resmin güzel ya da çirkin olmasının hiçbir önemi yoktur. Buradaki fotoğraf temsili bir resimdir. Rahat ve kolay çizilmiş bir fotoğraf bile kafi gelecektir. Gene aynı şekilde, fotoğraf çiziminin yapılamadığı durumlarda çamurdan bir heykel yapılabilir. Meydana getirilen bu heykel de temsili olacağından görüntüsünün hiçbir önemi yoktur. Yalnızca ayrılmış olan sevgiliyi temsil etmesi yeterlidir.

YouTube video

SEVGİLİYİ KESİN DÖNDÜRME DUASI NASIL OKUNUR?

Bu yakarış uygulamasına başlamış olan şahıs, resim-heykel ya da fotoğrafı önüne koymalıdır. Üstüne ise tam 99 besmele-i şerif okunması mümkün.

Okunan 99 tane besmele-i şerif yakarış anahtarı niyetine geçmektedir. Bu sebeple, terk eden, ayrılan sevgilinin kalbini açacak ilk anahtarolarak kabul edilir.

Peşinden kişinin önünde bulunan temsili materyale Tanrı’ın esma-yı hüsna’sından 9 tane isim okunması mümkün.

Okunacak 9 tane isim şöyledir:

Ya Mukallib’l Kulub

Ey Hannan

Ya Deyyan

Ya Mennan

Ya Shedidel Batshi

Ya Vedud

Ya Cemil

Ya Rahim

Ya Rahman

Bu 9 tane esmanın hepsinin şifa ve rahmet deposu olduğu hepimiz tarafınca bilinmektedir. Ayrılan sevgiliyi geri getirmek için okunan esmalar, hayırlara vesile olur. Bu esmalarla meydana getirilen dualar kalbi bir yargı taşır. Ve bu adlar ile sevgili yine dönerek mutlu bir ilişki kurulur.

Bu esmalarda her isim besmele sayısı kadar okunmalıdır.  Şu demek oluyor ki her biri ayrı ayrı 99 kez olacak şekilde okumak makbuldür.

Bununla birlikte her isimden sonrasında da Asr suresinin okunması gerekir. Asr suresi de 3 kez okunmalıdır.

Asr suresinin getirmiş olduğu tüm feyz ve bolluk giden sevgilinin temsili materyalinin üstüne okunması mümkün. Tam 7 kez okunması gerekir. Okuyup, üflendikten sonrasında içten bir halde niyet etmek gereklidir.

ASR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel asr
2- İnnel insane le fi husr
3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Asr Suresinin Anlamı

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Asra yemin olsun ki,
2- İnsan ne olursa olsun ziyandadır.
3- Sadece inanç edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Ayrılan sevgili geri getirme duası okunurken fazlaca dikkat etmek gereklidir. Yakarma ne olursa olsun abdest alındıktan sonrasında okunmalıdır. Gövde ve ruh temizliği fazlaca önemlidir. Bu bakımdan tüm detaylara dikkat etmekte yarar vardır.

GERİ GETİRME DUASI

Bu yakarış, bir seferliğe mahsus olarak okunmalıdır. Kuvvetli bir yakarış olduğundan kaynaklı dikkatli okunmasında yarar vardır. Sevgiliyi geri getirme duası, kocayı geri getirme duası niyeti ile okunabilir.

Bismillahirrahmânirrahîm

Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun

Sevgiliyi kati döndürme duası, döndürme duaları, geri getirme duası, eşi döndürme duası benzer biçimde birçok hayırlı yakarış sitemiz üstünde mevcuttur. Unlumedyum.com tarafınca uygulanan tüm tinsel emek harcamalar %100 itimat esasına dayalı bir halde gerçekleşir. Türkiye’nin en meşhur ve en güvenilir medyum hocasına sitemiz üstünden ulaşabilir, merak ettiğiniz her mevzuda informasyon sahibi olabilirsiniz.

En İyi Aşk Büyüsü ile alakalı yazımı da ayrıca okuyabilirsiniz…

Yorum yapın