RESME BAKARAK AŞK BÜYÜSÜ

Resme bakarak aşk büyüsü yapmak, günümüzde birçok şahıs tarafınca çoğunlukla tercih edilmektedir. Dünya üstünde birçok insan gönül işlerinde pek talihli olmadığından büyü yapmayı ya da yaptırmayı tercih eder. Resme bakarak aşk büyüsü yapmak da oldukça etkili ve kolaydır.

 

Havas ve ledün ilimlerine hakim medyum hocalar tarafınca icra edilen bir uygulamadır. Yüzyıllar öncesinden gelen ve halen başarı ile sonuçlanan tinsel bir çalışmadır. Resme bakarak aşk büyüsü yapmak birçok hocanın tavsiye etmiş olduğu bir yöntemdir.

 

Sevilen kişinin fotoğrafı ya da resmi temin edilmelidir. Fotoğraf kullanılması sihrin tesirini artırır. Fakat fotoğrafa erişimin olmadığı durumlarda aşık olunan kişinin temsili bir resmi çizilir. Resmin güzel ve muntazam olması mühim değildir. Bu temsili bir fotoğraf olduğundan aşık olunan kişiyi sembolize etmesi yeterlidir.

 

Resme bakarak aşk büyüsü yapımında tüm aşamalara riayet edilmesi gerekir. Tüm detayların eksiksiz ve muntazam şekilde tamamlanması oldukça önemlidir.

 

Resme bakarak aşk büyüsü şu şekilde yapılır:

 

Fotoğraflar ve resimler birbirinin üstüne konulur.

 

Peşinden resimlerin ya da fotoğrafların üstüne “Ya Vedud”  ve “Ya Habib” esmaları tam 99 kez okunmalıdır. Her bir esma 99 kez okunacaktır.

 

Esma okumalarının peşinden materyaller yan yana konur. Ve fotoğrafların üstüne bir işaret koyulur. Resme bakarak aşk büyüsü yaptıran şahıs kendi fotoğrafına koyulmuş olan işaretin alt kısmına ana adını yazar.

 

Bu işlemin aynısı sevilen kişinin fotoğrafına da uygulanır.

 

Peşinden bu materyaller hocanın hazırlamış olduğu bir duanın üstüne yapıştırılmalıdır.

 

Sonrasında evin bir duvarına asılmalıdır.

 

Resme bakarak aşk büyüsü tesirini ortalama 21 gün içinde gösterir. Bazı durumlarda bu süre daha azca olabilir. Bazı durumlarda ise süre uzayabilir. Uzayan sürelerde sabırlı olmalı ve asla isyan etmemelidir. Resme bakarak meydana getirilen aşk büyüsü esnasında okunması lüzumlu  bazı dualar bulunur. Bunlar medyum hoca tarafınca belirlenerek aktarılır. Fakat tüm resme bakarak meydana getirilen aşk büyülerinde okunan durağan(durgun) bir sure vardır. Bu sure Rad suresidir ve şu şekildedir:

 

 

Elif lam mım ra tilke ayatül kitab vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü’minun

Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel kamer yüdebbirul emra yüfassılül ayati lealleküm bi likai rabbiküm tukınun
Ve hüvellezı meddel erda ve ceale fıha ravasiye ve enhara ve min küllis semerati ceale fıha zevceynisneyni yuğşil leylen nehar inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
Ve fil erdı kıtaum mütecaviratüv ve cennatüm min a’nabiv ve zer’uv ve nehıylün sınvanüv ve ğayru sınvaniy yüska bi maiv vahıdiv ve nüfaddılü ba’daha ala ba’dın fil ükül inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya’kılun
Ve in ta’ceb fe acabün kavlühüm e iza künna türaben e inna le fı halkın cedıd ülaikellezıne keferu bi rabbihim ve ülaikel ağlalü fı a’nakıhim ve ülaike ashabün nar hüm fıha halidun
Ve yesta’ciluneke bis seyyieti kablel haseneti ve kad halet min kablihimül mesülat ve inne rabbeke lezu mağfiratil linnasi ala zulmihim ve inne rabbeke le şedıdül ıkab
Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih innema ente münziruv ve likülli kavmin had
Allahü ya’lemü ma tahmilü küllü ünsa ve ma teğıydul erhamü ve ma tezdad ve küllü şey’in ındehu bi mıkdar
Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal

 

Resme bakarak aşk büyüsü yapımı tüm detaylarıyla verilmiştir. Sitemiz üstünden tüm aşık etme büyülerine ulaşabilirsiniz. Bununla beraber sitemiz üstünden medyum hocamızla irtibata geçerek size en uygun büyü çeşidi hakkında detaylı data alabilirsiniz.

Yorum yapın