DELİ GİBİ AŞIK ETME DUASI

Deli benzer biçimde aşık etme duası genel anlamda giden sevgiliyi geri getirmek için uygulanan bir duadır. Deli benzer biçimde aşık etme duası, anında etki ederek istenen neticeleri elde etmenizi sağlar. Deli benzer biçimde aşık etme duası birçok değişik amaç için uygulanabilir. Giden sevgiliyi geri döndürmek, erkeği kendine bağlamak, hanımı kendine bağlamak için kullanıldığı bilinir.

 

Sevdiğiniz insan tarafınca terk edildiyseniz deli benzer biçimde aşık etme duasını esasına uygun şekilde okuyarak geri döndürebilirsiniz. Deli benzer biçimde aşık etme duası okunmadan ilkin yapılması lüzumlu olan bazı uygulamalar vardır. Bunlar hepimiz tarafınca kolaylıkla yapılabilir. Bu sebeple deli benzer biçimde aşık etme duası fazlaca sık tercih edilir.

 

 

Deli benzer biçimde aşık etme duası aşık etme duaları içinde en tesirlilerindendir. Bu duayı okumak için muhakkak bu duaya %100 inançlı olmak şarttır. Hem de iyi niyetli ve samimi olmak gerekir. Deli benzer biçimde aşık etme duası içinde fenalık taşıyan kimseler tarafınca edilmesi halinde asla etki etmez.

 

Deli benzer biçimde aşık etme duası sabır isteyen bir duadır. Bu yakarma tam 40 gün süresince ara vermeden okunması mümkün. 40 gün süresince her yatsı namazından sonrasında okunması şarttır. Muhakkak abdestli olmak gerekir.

 

 

DELİ AŞIK ETME DUASI OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.

İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin adı”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin adı” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin adı” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin adı” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin adı” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. 

 

 

DELİ GİBİ AŞIK ETME DUASINI KİMLER OKUR?

 

Deli benzer biçimde aşık etme duası edilen niyetine gore değişik amaçlara hizmet etmektedir. Bu sebeple aşk mevzusunda sorun yaşayan birçok şahıs tercih eder. Deli benzer biçimde aşık etme duası bununla beraber bağlama duaları içinde da yer alır. Bu sebeple bayanlar erkeği kendine bağlamak ve erkeği kendine aşık etmek için çoğunlukla tercih eder. Deli benzer biçimde aşık etme duasını çoğu zaman şu kişiler tercih etmektedir :

  • Aşkına karşılık bulamayanlar
  • Platonik aşıklar
  • Kocasından ayrılan bayanlar
  • Kocasını eve bağlamak isteyenler
  • Kocasını kendine bağlamak isteyenler
  • Sevgilisinden ayrılanlar
  • Sevgiliyi pişman etmek isteyenler
  • Sevgiliyi döndürmek isteyenler
  • Tanımadığı birini sevenler
  • Daha ilkin asla aşık olamamış kişiler

 

 

ANINDA AŞIK EDEN DUA

 

Anında aşık eden yakarma, aşk duaları ve aşık etme duaları içinde yer edinen ve destekleyici olan bir duadır. Destekleyici olan dualar, esas duanın edilmesinin arkasından okunması mümkün. Amacı, esas duanın etki alanını çoğaltmak ve süratli netice vermesini sağlamaktır. Anında aşık eden yakarma, deli benzer biçimde aşık etme duasından sonrasında okunmalıdır. Araya süre girmeden okunmasında yarar vardır. Anında aşık eden yakarma okunduktan sonrasında şükür namazı kılınmalıdır. Hem de bu duanın okunmasından sonrasında 33 euzü besmele çekilmesinde büyük yarar olduğu söylenir.

 

Anında aşık eden yakarma okunuşu şu şekildedir:

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ kir fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Işık sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ.

 

 

Aşık etme duaları, en süratli aşık etme duası, anında aşık etme duası, aşık ettiren dualar benzer biçimde birçok içerik sitemizde mevcuttur. Sitemiz üstünden ilim irfan sahibi medyum hocamıza ulaşarak merak ettiğiniz tüm bilgileri sorabilir ve danışmanlık talep edebilirsiniz.

Yorum yapın