Bilim Ve Büyü Arasında Bağlantı Var Mıdır?

Oldukca eski çağlarda dualar ve çeşitli nesneler yardımıyla kişilerin hayatlarında değişim yapılması amacı ile birleştirilerek oluşturulan karışımlara büyü adı verilirdi. Bunlar ile uğraşan kişilere de normal olarak büyücü deniliyordu. Kendisine cemiyet tarafınca ermiş denilen bu kişilerin ilgi alanları doğaüstü şeyler üzerineydi. Günümüzde de fazlaca sorulan sorulardan önde gelen bilim ve büyü içinde bağlantı var mıdır? Sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Bu açıdan da akıldaki pek fazlaca probleminin giderilmesine katkı sağlayacağımızı düşünebilmekteyiz.

Bilim Nedir ve Neye Bilim Denir?

Bilim, evrendeki olguların bir tüm olarak ele alınıp bunların gözlem ve gözlemler yardımı ile incelenmesidir. Nedensellik bağları kullanılarak oluşturulabilecek olan bilim, bir çok süre pek fazlaca şey ile karıştırılmaktadır. Zira bilimin özellikleri içinde var olduğu sanılamayan olgular bazen bilim adı verilerek işin içinden çıkılmaya çalışılmaktadır. Bilimin ne işe yaradığını iyi öğrenen bir kişinin bu tür şeylere saygınlık etmemesi gereklidir. Bilimsel dayanakları olan içeriklerin ne olduğu malumdur. Gözlem ve gözlem işin içine girmediği takdirde bir içeriğe bilimsel denemez. Bu açıdan bir şeyi bilimsel ve bilimsel olmayan şeklinde ayırmak fazlaca kolaydır. Bilimde her şey kati olarak kanıtlanabilir denemez şundan dolayı bir şeyin yanlışlanabilir olması gerekir.

Bilimin Özellikleri Nedir?

Ilk olarak bilim tek başına bilim olarak sayılabilen bir şey değildir. Şu demek oluyor ki her insanın onu tanıyabilmesi gerekir. Varlığından güvenilir olunan şey de bilimsel olarak kabul edilir. Sadece diyebildiğimiz benzer biçimde değişebilen ve yanlışlanabilir olması da görüşleri değiştirebilir şundan dolayı körü körüne bağlılık bilimde kabul edilmez. Bilimin özellikleri de genel olarak;

  • Bilim evrenseldir
  • Bilim olgusaldır
  • Bilim seçicidir
  • Bilim eleştiricidir
  • Bilim sistemlidir
  • Bilim kesindir benzer biçimde durumlar bilimin özellikleridir.

Burada kesinlikten kastedilen araştırma sonuçlarının gözlem ve gözlem ile desteklendiği için doğru olmasından kaynaklıdır. Bilimde yenilik de daima önemlidir normal olarak.

Bilim Ve Büyü Arasında Bağlantı Var Mıdır?Pin
Bilim Ve Büyü Içinde Bağlantı Var Mıdır?

Bilim ile Büyü Arasındaki Bağlantı

Büyü günümüz koşulları içinde bilimdışı olarak kabul edilen olgulardan biri. Sihrin bilim ile bir bağlantısı olmadığı ve aslına bakarsak kendini gerçekleştiren kehanet adını verdiğimiz durum yardımıyla gerçekleşiyor olması mümkün. Bunun yardımıyla de kişiler büyü yapabiliyor ve pygmalion tesiri adını verdiğimiz beklentinin gerçekleşmesi durumu da bunun içinde sayılabiliyor. Bu tür etkilerin içinde bulunmuş olduğu durumda büyü meydana getiren kişinin, büyü yaptırdığı kişiye karşı baskıda bulunabilmesi ve onu tesiri altına alabilmesi mümkün gözüküyor. Sadece tüm bu olguların gene de bilimle bir bağlantısının olabildiği hemen hemen kanıtlanmadı. Bu benzer biçimde şeyler bilimin tesir alanına da pek girmiyor. Bu yüzden de ne süre bilim ile ilgisinin olabileceğini kanıtlaması merak mevzusu. Vakit içinde normal olarak sihrin iyi mi gerçekleştiği, bunda bilimin payının olup olamayacağı kanıtlanacak ve ortaya konacaktır. O zamana kadar da hepimizin sabırla beklemesi gerekiyor.

Büyüler ve Günümüz

Büyülerin günümüz içindeki tesiri oldukça çok. Gözümüzle görmesek de hala tesirini sürdürdüğünü ve birilerinin bir yerde büyü yaptığını bilebiliyoruz. Bu yüzden de eskisi kadar yoğun büyüler ile karşılaşmasak da gene de büyüden medet umanların varlığından haberdarız. Bazı şeylerin büyü ile çözülebileceğine olan inanç fazlaca fazla. Bu yüzden de bilim ile ters düşen durumlar haliyle mevcut. Vakit içinde pek fazlaca şeyi etkilediğini de söyleyebiliriz bu durumun. İnsanların üstünde fena bir tesir yarattığı apaçık bir gerçek. Kimse kendisine büyü yapılıp yapılmadığını bilmediği için bu benzer biçimde durumlar kişilerin psikolojisini bozabiliyor.

Yorum yapın